Liity Jäseneksi
Liity jäseneksi
Seuranta ja valvontailmoitus SVI
Oikeusturvakeskus
Koulutus
Kansainvälinen toiminta
Tietopalvelu
EOK:n Oikeusturvakeskus auttaa EOK-jäseniä kaikissa oikeusturva-asioissa

EOK- jäsenenä saat jäsenpalvelun kautta oikeusturvapalvelut EOK:n Oikeusturvakeskuksesta.

Saat EOK-jäsenenä 10 euron palvelumaksulla jäsenpalvelun välittämää ammattitaitoista asiantuntija-apua (ASV) kaikissa oikeusturvaongelmissa.

EOK seuraa ja valvoo välittämiensä asiantuntijoiden toimintaa, sekä tukee näitä työssään EOK:n jäsenten hyväksi. Jäsenpalvelun välityksellä saat esim. jäsenpalvelumme välittämältä asiantuntijalta veloituksetta alkuneuvottelun ja kustannusarvion asian yksityiskohtaisesta hoitamisesta.

Täytä seuranta- ja valvontailmoitus- kaavake (SVI), niin jäsenpalvelu välittää sinulle EOK:n hyväksymän luotettavan ja tehokkaan asiantuntijan yhteystiedot.

Jäsenpalveluihin ovat oikeutettuja kaikki jäsenet, jotka ovat jäsenmaksunsa suorittaneet.

Säilytä EOK-jäsenyys

EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on elämänsä aikana useita oikeusturvaongelmia. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!

TILAA SÄHKÖISESTI EOK-SEURANTA JA VALVONTAILMOITUS (SVI) TAI ASIANTUNTIJA-APUA (ASV) - voit tilata ne samalla lomakkeella.

EOK seuraa ja valvoo, ettei viranomainen loukkaa perus-ja ihmisoikeuksiasi.

Kun asiaasi käsitellään viranomaisissa, niin pyynnöstä EOK voi seurata ja valvoa, ettei EOK-jäsenten perus-ja ihmisoikeuksia loukata. Tilaa jäsenpalvelusta EOK:n seuranta ja valvontailmoitus (SVI), jonka saat EOK-jäsenenä 30 eurolla. EOK:n seuranta-ja valvontailmoituksen toimitamme kirjallisesti asiaasi käsittelevälle viranomaiselle. Ilmoita asiasi käsittelytiedot (diaaritiedot) sekä ketkä henkilöt asiaasi käsittelevät (ilmoita myös heidän nimet ja sähköpostiosoitteet).

Huomio! Seuranta- ja valvonta ei kata henkilökohtaista konsultaatiota tai asianajollisia toimenpiteitä, ei siis asian hoitamista näillä keinoin. Näitä toimia varten EOK välittää markkinahintaisia asianajopalveluita EOK-asiantuntijakumppaneilta, joissa on EOK-jäsenetuna ilmainen alkuneuvottelu ja kustannusarvio.

Jotta EOK voisi seurannassa ja valvonnassa tehdä luotettavia havaintoja ja päätelmiä, se edellyttää, että sille esitetään uskottavasti, osaavasti ja asiantuntevasti väitteitä ja raportointia. Tässä suhteessa EOK luottaa ensisijaisesti omiin asiantuntijakumppaneihinsa. Jos siis haluat tehokkaan seurannan ja valvonnan, on sinun syytä ostaa EOK-asiantuntijakumppaneiden palveluita asiasi selvittämisessä ja ajamisessa.

Seuranta-ja valvontailmoituksen laatimiseksi EOK-jäsenen täytyy antaa tiedot asiaa käsittelevästä viranomaistahosta sekä asian diaarinumeron tai muut tiedot, joilla asia on yksilöitävissä. Täytä siis huolellisesti seuranta-ja valvontailmoituskaavake.

Kerro oikeusturva-asiasi lyhyesti, esim. asia koskee asunto- ja kauppariitaa, rikosoikeusasiaa, yritysasiaa, vakuutus-tai vahingonkorvausta, sosiaali-tai terveydenhuoltoasiaa, ulosotto- tai pakkotoimiasiaa, verotusta yms.

Täytä jäsenpalvelujen tilauskaavake (SVI) seuranta ja valvontailmoitus, jolla voit myös tilata EOK:n välittämää asiantuntija-apua (ASV). Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
EOK
EOK - Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto
PL 1243
96101 Rovaniemi

asiakaspalvelu @ eok.fi
Säännöt
Rekisteriseloste
Toimintapolitiikka
Yhteystiedot
Säilytä EOK-jäsenyys