Liity Jäseneksi
Liity jäseneksi
Seuranta ja valvontailmoitus SVI
Oikeusturvakeskus
Koulutus
Kansainvälinen toiminta
Tietopalvelu
Liity henkilöjäseneksi täyttämällä henkilöjäsenen liittymiskaavake. Jos kaavakkeen lähettämisessä esiintyy ongelmia, niin lähetä tietosi osoitteella asiakaspalvelu@eok.fi.

Yrittäjät, yritykset ja yhdistykset täyttävät yritysjäsen liittymiskaavakkeen. Jos kaavakkeen lähettämisessä esiintyy ongelmia, niin lähetä yrityksen/yhteisön tiedot osoitteella asiakaspalvelu@eok.fi

Lue EOK:n säännöt ja muista ilmoittaa jos osoite- tai muut yhteystietosi muuttuvat.

Liittymiskaavakkeet

Henkilöjäsen liittymiskaavake

Yritysjäsen liittymiskaavake

EOK-jäsenyys vahvistaa ja edistää oikeusturvan toteutumista

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö.

Liittoon voi liittyä henkilö-, yritys- tai yhteisöjäseneksi. Uuden varsinaisen henkilöjäsenen liittymisjäsenmaksu on 65 euroa. Yritysjäsenen liittymisjäsenmaksu on 275 euroa. Seuraavina vuosina henkilöjäsenmaksu on 25 euroa ja yritysjäsenmaksu 125 euroa.

Liittymisjäsenmaksun suorittaneet henkilö- ja yhteisöjäsenet saavat oikeusturvan toteuttamiseen toimintaohjeita sekä neuvontaa ja perehdytystä "Näin kykenen turvaamaan omia laillisia oikeuksiani" DVD-ohjelman muodossa, joka postitetaan veloituksetta liittymisjäsenmaksun maksaneille.

Vapautusta liittymisjäsenmaksusta voidaan anomuksesta antaa kaikille toimeentulotuen ja oikeusavun 0 % omavastuun edellytykset täyttäville henkilöille, jolloin he saavat mahdollisuuden liittyä jäseneksi 25 euron jäsenmaksulla (ei sisällä DVD-neuvontaohjelmaa).

Jos oikeuksiaan ei tiedä, niiden toteutumista on vaikea itse valvoa

Oikeusturvan neuvonnan DVD-ohjelmassa annetaan tietoa siitä, miten voi turvata ja toteuttaa laillisia oikeuksiaan.

Ohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita:

- Oikeusturvan nykytila
- Päätösvääristymät
- Omien oikeuksien turvaaminen
- Miksi oikeudellista tietoa tarvitaan?
- Miten hankitaan oikeudellista tietoa?
- Mikä oikeudellinen tieto on keskeistä?
- Mitä oikeusturvaongelmien riskejä on olemassa?
- Miten reagoidaan ongelmatilanteissa?
- Virheellisen toiminnan seuraus
- Oikeusturvan asiakirjat
- Vastuu virkatoimista
- Oikeusturvan edunvalvonta
- Jne.

Uusille jäsenille oikeusturvan neuvontaohjelma toimitetaan veloituksetta postitse kun liittymisjäsenmaksu on maksettu.

Kenelle EOK on tarkoitettu?

* yksityisille ihmisille
* yrittäjille
* yrityksille
* yhteisöille (yhdistykset, tms.)

Miksi EOK:n kannattaa liittyä?

Oikeusloukkaukset ovat ilmiönä arkipäiväisiä. Kuka tahansa, milloin tahansa voi joutua oikeusloukkauksen uhriksi!

Oikeusturvaongelmat voivat aiheuttaa vakavaa syrjäytymistä, tuskaa ja kärsimystä, masennusta, työttömyyttä, köyhyyttä ja pahimmillaan jopa ennenaikaisen kuoleman.
* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla
* saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin
* jäsenyydelläsi myös perhekuntasi kaikki alle 18-vuotiaat lapset kuuluvat EOK:n jäsenpalvelujen piiriin
* olet mukana Suomen johtavassa oikeusturvajärjestössä

Säilytä EOK-jäsenyys

EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!

Eroaminen EOK-jäsenyydestä

EOK-jäsenyys jatkuu kalenterivuosittain kunnes jäsen itse ilmoittaa erostaan liiton jäsenpalveluun. Liiton sääntöjen mukaisesti jäsenmaksu tulee kuitenkin suorittaa erovuodelta. Uuden jäsenyyden voi peruttaa veloituksetta 14 päivän kuluessa.

Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii liiton sääntöjen vastaisesti tai vahingoittamistarkoituksessa vastoin liiton toiminta-ajatusta taikka jättää jäsenmaksunsa kahden vuoden ajalta suorittamatta.

Jäsenrekisteri ja jäsenluettelo

1. EOK:n jäsenrekisteri on henkilötietolain mukaan salassa pidettävää tietoa, ja se on liittohallituksen vastuulla eikä sitä saa esittää, eikä siitä myöskään saa luovuttaa tietoja kenellekään. Jäsenrekisteriin kuuluvalla on kuitenkin oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkistuspyyntö tulee esittää liittohallitukselle kirjallisesti.

2. Yhdistyslain mukaan vain EOK:n jäsenellä on oikeus nähdä jäsenluettelo. Jäsenluettelossa saadaan mainita vain jäsenen nimi ja asuinpaikkakunta. Jäsenluettelossa olevat tiedot näytetään vain niistä henkilöistä, jotka ovat antaneet siihen luvan, jos ei tietosuojavaltuutettu yksiselitteisesti oikeuta yksityisyyden suojan loukkaamista jostakin syystä joiltakin osin, tai lainvoimainen tuomio velvoita tiedon antamiseen.

3. Jäsenluettelosta ei saa kuitenkaan ottaa kopioita eikä tehdä tallennuksia. Jäsenluettelon julkinen tai muu esittäminen, jakaminen ja levittäminen on siis kielletty.

4. Jäsenluettelo on nähtävänä toiminnanjohtajan luona, ja sen esittäminen tapahtuu hänen tai hänen määrämän henkilön valvonnan alaisuudessa.

5. EOK- jäsenet, jotka haluavat tutustua jäsenluetteloon voivat ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan, ja sopia tarkemmasta ajankohdasta jäsenluettelon esittämiseksi. Ajankohdan voi sopia s-postitse osoitteella asiakaspalvelu@eok.fi.
EOK
EOK - Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto
PL 1243
96101 Rovaniemi

asiakaspalvelu @ eok.fi
Säännöt
Rekisteriseloste
Toimintapolitiikka
Yhteystiedot
Säilytä EOK-jäsenyys