Liity Jäseneksi
Liity jäseneksi
Seuranta ja valvontailmoitus SVI
Oikeusturvakeskus
Koulutus
Kansainvälinen toiminta
Tietopalvelu
Oikeusturvan koulutustilaisuudet

EOK järjestää eri puolilla Suomea kaikille avoimia "Näin kykenet turvaamaan laillisia oikeuksia" - oikeusturvan koulutustilaisuuksia. Tilaisuuksista uutisoidaan erikseen etusivulla ja sähköpostitse jäsenistölle.

EOK:n Oikeusturvakeskus tarjoaa myös tilauksesta maksullista ja monipuolista oikeusturvakoulutusta valtio-ja kuntahallinnon työntekijöille, yrittäjille sekä opiskelijoille kouluissa ja oppilaitoksissa. Oikeusturvakoulutuksen on tavoitteena on tukea nuorten ja aikuisväestön kansalaisuutta vahvistamalla heidän tietoisuutta oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhteiskunnassa. Oikeusturvakoulutuksella tuodaan esiin kansalaisuuteen, demokratiaan ja perus- ja ihmisoikeuksiin sekä maailmankansalaisuuteen ja globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä.

Kokonaistavoitteena on rohkaista jokaista yksilöä toimimaan tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta.

Oikeusturvakoulutuksesta antaa lisätietoja toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen, jarmo.juntunen@eok.fi Oletko kiinnostunut toimimaan EOK:n alueellisena yhdyshenkilönä ?

Yhdyshenkilötoiminnan lähtökohtana ja päämääränä on auttaa ihmisiä ja yrityksiä, että he saavat tarvitsemaansa tukea puolustautuessaan oikeusturva-asiassaan ihmis- ja perusoikeuksia sekä oikeusturvaa loukkaavaa julkishallintoa vastaan.

EOK:n yhdyshenkilötoiminta on jakautunut useisiin tehtäväsektoreihin, joita kukin yhdyshenkilö toteuttaa vapaaehtoispohjalta resurssiensa mukaan liiton tukemana itsenäisesti ja vastuullisesti omalla toimialueellaan. EOK:n yhdyshenkilötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, kansalaistaitoon ja luotettavuuteen.

Alueellisen EOK-yhdyshenkilön toiminta

1.Yhdyshenkilöt auttavat mahdollisuuksiensa mukaan oman alueensa ihmisiä ja yrityksiä järjestäytymään oikeusturva-alalla sekä tiedottavat EOK:n toiminnasta ja organisoivat liiton alueellista jäsen-ja varainhankintatoimintaa.

2. Yhdyshenkilöt osallistuvat paikallisten oikeusturvaongelmien kartoittamiseen ja yhteistyöverkostojen kehittämiseen sekä raportoivat liitolle tietoja havaitsemistaan oikeusturvan puutteista.

3. Yhdyshenkilöt kehittävät alueellista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja välittävät tietoa EOK:n oikeusturvapalveluista.

4. Yhdyshenkilöt järjestävät itsenäisesti ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa oikeusturvaan liittyviä opetus- ja koulutustilaisuuksia (kotona, yrityksissä, yhdistyksissä, oppilaitoksissa, tms.).

Yhdyshenkilön apuvälineet ja materiaali

Yhdyshenkilöllä on tärkeää olla tietokone ja internetyhteys sekä Skype-puhelinyhteys, jonka avulla on mahdollista keskustella ilman kustannuksia. Skypen asentamisessa annamme teknistä opastusta.

Yhdyshenkilö saa veloituksetta käyttöönsä oman eok.fi--sähköpostiosoitteen.

Yhdyshenkilön täydennys-ja perehdyttämiskoulutus

EOK:n asiantuntijat opastavat ja kouluttavat yhdyshenkilöitä ryhmittäin Skype-yhteyden avulla. Lisäksi EOK järjestää tarvittaessa yhdyshenkilöiden koulutustilaisuuksia resurssien mukaan.

Auta ihmisiä ja vaikuta! - Osallistu tärkeään oikeusturvatyöhön!

Jos olet kiinnostunut toimimaan EOK:n alueellisena yhdyshenkilönä, niin ota yhteyttä!

Lisätietoja yhdyshenkilötoiminnasta antaa toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen puh. 0400-391 658, s-posti jarmo.juntunen@eok.fi .
EOK
EOK - Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto
PL 1243
96101 Rovaniemi

asiakaspalvelu @ eok.fi
Säännöt
Rekisteriseloste
Toimintapolitiikka
Yhteystiedot
Säilytä EOK-jäsenyys