Liity Jäseneksi
Liity jäseneksi
Seuranta ja valvontailmoitus SVI
Oikeusturvakeskus
Koulutus
Kansainvälinen toiminta
Tietopalvelu

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
 
1. Rekisterinpitäjä
 
Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry
Osoite: PL 1243, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Yliojantie 1, 96400 Rovaniemi
Sähköposti: asiakaspalvelu@eok.fi
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi
Jarmo Juntunen
Yhteystiedot
Järjestö: Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry
Osoite: PL 1243, 96101 Rovaniemi
Sähköposti: asiakaspalvelu@eok.fi
Puhelin: +358-(0) 400 391 658
 
3. Rekisterin nimi
EOK:n kampanja-asiakasrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä EOK:n palveluiden ja erilaisten kampanjoiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa toimivien yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
 
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä EOK ry:lle kirjeitse osoitteeseen EOK ry / Asiakasrekisteri, PL 1243, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@eok.fi
 
Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevien henkilötietojensa korjaamista, muuttamista tai poistamista sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä EOK ry / Asiakasrekisteri, PL 1243, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@eok.fi
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot yhteydenottoa varten.
 
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan palveluun rekisteröityessä syöttämät tiedot sekä asiakkaan EOK ry:lle ilmoittamat tiedot.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja luovutetaan suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, jos se, jonka tiedoista on kyse, on antanut siihen suostumuksensa.
 
8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, tai mikäli rekisterinpitäjä päättää lopettaa kohdassa 4. mainitun henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksen.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä kuten salaamalla huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin. Tietoihin pääsy edellyttää salasanan ja
käyttäjätunnuksen antamista.


EOK
EOK - Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto
PL 1243
96101 Rovaniemi

asiakaspalvelu @ eok.fi
Säännöt
Rekisteriseloste
Toimintapolitiikka
Yhteystiedot
Säilytä EOK-jäsenyys