logo
Velallisen suojaosuutta ulosotossa korotetaan Tulosta Sähköposti

eurorahaaUlosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2014 alusta. Yksinäisen velallisen suojaosuus on 677,70 euroa, ja jos velallisella on yksi huollettava suojaosuus on 921 euroa kuukaudessa.

 

 

 

Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettaviin rahamääriin tulee korotus vuoden 2014 alusta. Muutos on 1,3 prosenttia. Esimerkiksi yksin asuvalle henkilölle tai yksinhuoltajalle määrä on ensi vuoden alusta alkaen kuukaudessa 535 euroa (korotus 7 euroa).

Velkajärjestelyssä olevalla henkilöllä on velvollisuus maksaa velkojille suorituksia maksuohjelman aikana hankkimistaan lisätuloista. Myös tätä lisäsuoritusvelvollisuuden rahamäärää tarkistetaan: 

Jos velallisen tulot vähennettynä tulojen hankkimisesta aiheutuneilla välittömillä lisämenoilla kasvavat maksuohjelmaan merkittyihin tuloihin verrattuna kalenterivuoden aikana vähintään 970 euroa (korotus 13 euroa), velallisen on käytettävä velkojensa suoritukseksi puolet 970 euroa ylittävästä osasta.


(EOK- viestintä)

Lähde: Oikeusministeriö

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry