logo
Salmonellan torjuntaohjelma uhattuna – kansanterveys vaarannetaan Tulosta Sähköposti

Maa- ja metsätalousministeriö esittää hallitukselle rehulain vahingonkorvaussäännöksen muuttamista. Lakimuutos siirtäisi saastuneen rehun aiheuttaman vahingon riskiä myyjältä ostajalle, sanoo MTK:n päälakimies Risto Airikkala.

 

 

Viimekertainen rehussa ollut salmonella ja siitä seuranneet puhdistamistoimet ja kriisi maksoivat n. 40 milj. euroa. Maksu lankesi Raision vakuutusyhtiölle Zurichiiin. Torjunta alkoi välittömästi ja vakuutusyhtiö myönsi vastuunsa. Homma hoidettiin mallikkaasti, näinkö enää tulevaisuudessa

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi rehulain vahingonkorvaussäännöksen muuttamiseksi (MMM012:00/2013).

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n päälakimies Risto Airikkalan mukaan muutos siirtäisi (esim. salmonellasta) saastuneen rehun aiheuttaman vahingon riskiä myyjältä ostajalle. Ostaja saattaisi joutua osaksi itse korvaamaan virheellisestä rehusta aiheutuneen vahingon, mikä perustaisi tälle intressin omankin vakuutuksen ottamiseen. Vakuutusyhtiöt voisivat siten myydä vakuutuksia kahdesti sekä myyjille että ostajille, huomauttaa Airikkala.

Kun ostajat sitten joko viivästyvät vakuutusmaksuissaan tai eivät likvidiongelmissaan niitä suorita ja salmonella sattuu saastuttamaan tilan, niin saneeraajaa eikä vastuun kantajaa enää löydy muuta kuin ehkä vuosia kestävien käräjien kautta, jos sittenkään vastuuvelvollisen maksukyvyttömyydestä johtuen, Risto Airikkala toteaa.

Airikkalan mukaan epävarmuus korvausvastuusta johtaa siihen, että pikaisesti taudin leviämisen estämiseksi suoritettavat toimet viivästyvät tai jäävät kokonaan suorittamatta. Silloin salmonella on jo saattanut levitä niin laajalle, että sen torjuminen muuttuu mahdottomaksi tai ainakin ylivoimaisen kalliiksi. Ylivoimaisen kalliina salmonellan torjuntaa on pidetty mm. Keski-Euroopassa.

Epävarmuus korvausvastuussa olevasta tahosta johtaa yleensä myös siihen, että vakuutusyhtiöt eivät sitoudu korvauksiin ennen kuin oikeuslaitoksen päätös asiasta on lainvoimainen, toteaa Airikkala. 

Muutos lisäisi siten myös oikeushallinnon kustannuksia tarpeettomasti. Vastuun jakaantumisesta riideltäisiin pitkään, koska vahinkojen suuruus merkitsisi ostajille ehkä konkurssia, sanoo Airikkala.

MTK:n päälakimiehen mukaan ei ole mitään syytä muuttaa voimassa olevaa, selkeätä ja toimivaa vahingonkorvaussäännöstöä, missä myyjällä on ankaraa vastuu (so. todistustaakka) siitä, että myyty tuote (rehu) on myyntihetkellä priimaa eikä saastunutta. Kuinka ostaja voisi tuotteen virheellisyyttä osoittaakaan, kun se edellyttää näytteiden ottamista rehunmyyjien siiloista ja maahantuotavasta raaka-aineesta, kummastelee Airikkala.

Airikkalan mielestä kysymys ei ole pelkästään kustannusten jakamisesta, vaan kansanterveyttä uhkaavasta rakennemuutoksesta  vastuun jakaantumisessa, mikä pahimmassa tapauksessa johtaa hallitsemattoman salmonella epidemian leviämiseen.

Mikäli Suomessa salmonella tilanne olisi sama, mikä Euroopassa kuolisi meillä n. 100 henkeä vuodessa, nykyisen yhden sijasta. Tämäkin henkilö  on useimmiten saanut tartunnan ulkomaan matkallaan, toteaa Airikkala.

Eduskunnan on herättävä torjumaan esitys, jolla nähtävästi ajetaan vain vakuutusyhtiöiden liikevaihdon kasvattamista kansanterveyden vaarantumisen uhan kustannuksella, sanoo Airikkala.

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry