logo
Autoverotusta koskevat tullin virheet johtuivat hallintolainkäytön virheistä Tulosta Sähköposti
korvauksien_maksatusEOK:n mielestä autoveron perimisessä tullin tekemät virheet ovat johtuneet kansallisessa hallintolainkäytössä tehdyistä vakavista virheistä ja ennen muuta KHO:n epäonnistumisessa unionin oikeuden soveltamisessa.

 

 

Suomen valtio velvoitettiin korvaamaan liikaa perittyä autoveroa auton maahantuojalle, koska hallintotuomioistuimet olivat soveltaneet lakia EU-oikeuteen sisältyvän verotuksen syrjivyyden kiellon vastaisesti. Tullin perimä autovero on ollut syrjivä 1.1.995 alkaen aina 31.3.2009 asti. Ennen vuotta 2006 perittyjä veroja valtio ei ole suostunut palauttamaan, vaikka EU-oikeuden vastainen menettely on ollut ilmeisen selvä jo vuodesta 2002 alkaen.

Suomessa toteutettu EU-oikeuden vastainen virheellinen menettely on jatkunut erittäin pitkään ja sen on tapahtunut korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) vahvistamana. EOK toteaa, että autoveron perimisessä tullin tekemät virheet ovat johtuneet kansallisessa hallintolainkäytössä tehdyistä vakavista virheistä ja ennen muuta KHO:n epäonnistumisessa unionin oikeuden soveltamisessa.

Autoveroasian käsittely hallintotuomioistuimissa antaa aiheen vakavaan kritiikkiin suomalaista hallintolainkäyttöä vastaan. Autoveroasian käsittelyn perusteella hallintolainkäyttömenettelyä ei voida pitää sillä tavoin puolueettomana ja riippumattoman prosessina, jotta sen voitaisiin nykyisellään katsoa täyttävän Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaiset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset. Autoveroasiassa tehdyt virheet eivät ole EOK:n havaintojen mukaan poikkeus vaan pääsääntö hallintolainkäytössä.

EOK:n mukaan hallintolainkäyttömenettelyä on huomattavasti muutettava tavallisen kansalaisen oikeusturvaa palvelemaan. Nykyisen menettelyn vallitessa kansalainen ei voi saada riittäviä oikeusturvansa takeita hallintotuomioistuimista.

Koska oikeudenkäyntejä on jouduttu käymään sekä yleisissä tuomioistuimissa että hallintotuomioistuimissa se on johtanut prosessin kohtuuttomaan pitkittymiseen yli kymmenen vuoden pituiseksi. Tämä asettaa kysymyksenalaiseksi Suomen nykyisen tuomioistuinorganisaation jaon kahteen toisilleen erilliseen lohkoon.

EOK vaatii sen selvittämistä, onko Suomessa tarpeellista ylläpitää erillisiä hallintotuomioistuimia vai voitaisiinko hallintotuomioistuimet yhdistää yleisien tuomioistuimien kanssa.

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry