logo
Tuomioistuimet rikkoneet kahdenkertaisen rangaistuksen kieltoa Tulosta Sähköposti
kko_rakennusKorkein oikeus on antanut paljon keskustelua herättäneen tuomion kahdenkertaisen rangaistuksen kieltoa (ne bis in idem-periaate) koskevassa asiassa (KKO:2013:59).

Aikaisemmin Korkein oikeus on katsonut, että Suomessa on sallittua tuomita henkilö samasta teosta kahteen kertaan, vaikka ihmisoikeussopimuksen, joka siis Suomessa on voimassaolevaa oikeutta, selkeän sanamuodon mukaan tämä ei ole sallittua.

Tämä ns. Ne bis in idem-periaate on ehdoton prosessinedellytys, joka tuomioistuimen tulee viran puolesta ottaa huomioon. Milloin henkilö on ihmisoikeussopimuksen tarkoittamalla tavalla jo kertaalleen tuomittu samassa asiassa, ei häntä enää uudelleen saa tutkia saati tuomita samassa jutussa.

Lakina velvoittavan ihmisoikeussopimuksen sanamuoto kieltää selkeästi ja yksiselitteisesti kaksinkertaisen rankaisemisen. Lakia on myös oikeuslähteenä noudatettava: ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.” (PL 2 § 3 mom.) 

Näin ollen selkeästi lain sanamuotoa vastaan suuntautuva oikeusohje tulee hylätä ja noudattaa selkeää ja yksiselitteistä lain sanamuotoa. Tuomioistuimet ovat pitkään rikkoneet Korkeimman oikeuden siunauksella kahdenkertaisen rangaistuksen kieltoa.

On kuitenkin erittäin positiivista, että Korkein oikeus osoitti kykenevänsä korjaamaan epäonnistunutta ratkaisulinjaansa, kommentoivat asiaa tyytyväisenä EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen ja liittohallituksen puheenjohtaja OTT Petter Kavonius.

 

Lähde: KKO:n päätös http://www.kko.fi/62629.htm

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry