logo
On aika uudistaa poliittista kulttuuria Tulosta Sähköposti
jarmo_juntunen_toiminnanjohtaja_eokSuomessa tarvitaaan jokin taho, joka uskaltaa sanoa suoraan oikeusturvaongelmien syyt ja osaa sekoittaa lääkkeet niiden korjaamiseksi, sanoi EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen perussuomalaisten puoluekokouksessa Joensuussa.

 

 

 

Toiminnanjohtaja Jarmo Juntusen puhe "On aika uudistaa poliittista kulttuuria" Perussuomalaisten puoluekokouksessa Joensuussa 30.6.2013.

Juntunen: On aika uudistaa poliittista kulttuuria

Tutkimuksien mukaan vuosittain lähes miljoona ihmistä kokee oikeusloukkauksen viranomaisten taholta. Yksi väärä päätös voi tuhota ihmisen elämän ja usein myös hänen lähipiiriään. Oikeusloukkaukset voivat aiheuttaa syrjäytymistä, köyhyyttä, työttömyyttä, yrityksien konkursseja, sairauksia ja jopa ennen aikaista kuolemaa. Oikeusloukkauksista aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain miljardien eurojen kustannukset.

Oikeusloukkaukset syntyvät kahdella tavalla. Lainsäädäntö voi itsessään olla perus- ja ihmisoikeuksia vaarantavaa. Toinen tapa on se, missä viranomainen soveltaa lakia omista asenteistaan ja ennakkoluuloistaan lähtien selvittämättä käsiteltävänään olevaa asiaa kunnolla. Valitettavan usein juuri tämä viimeksi mainittu tapa on se yleisin oikeusloukkauksiin johtava tie.

Esimerkkinä voidaan mainita, että meillä on yli 110 000 alle 25-vuotiasta nuorta työtöntä. He ovat vaarassa syrjäytyä lopullisesti yhteiskunnasta, mutta miten työvoimahallinto ottaa huomioon heidän tulevaisuutensa?  Näistä työttömistä nuorista 30 % saa karenssin työttömyyskorvaukseensa koska ei ole hakeutunut koulutukseen. Yleensä karenssin syynä on se, että nuori huomaa olevansa väärällä alalla ja keskeyttää opintonsa. Siitä hyvästä hänelle määrätään karenssi, joka tietää lisää taloudellisia vaikeuksia ja nuoren syrjäytymistä. Näin reilusti kohdellaan nuoria tulevaisuuden lupauksia Suomessa. Kuinka moni meistä tiesi aikuisuuden kynnyksellä, mikä on oma tulevaisuus ja ammatti? Jos tiesimme, niin muutimmeko mieltämme? Onko oikein, että perusoikeuksien suomasta valinnanvapaudesta nuoria rangaistaan ja lisätään heidän syrjäytymistä yhteiskunnasta?

Miksi meillä sitten on huonoa lainsäädäntöä tai sitä huonosti soveltavia virkamiehiä? 

Monet lait syntyvät poliittisten kompromissien kautta. Näin syntyy helposti väljiä säännöksiä, jotka mahdollistavat viranomaisten mielivaltaisen laintulkinnan. Kun laki ei ole täsmällinen, voi viranomainen soveltaa sitä vääristä, subjektiivisista lähtökohdistaan käsin. Lainvalmistelussa ei usein alun perinkään kuulla kaikkia tahoja aidosti. Kansalaisjärjestöjen ruohonjuuritason tieto ei tällöin pääse vaikuttamaan lainvalmistelussa ja tuloksena on liian kapea näkemys asioihin.  

EU-direktiivien kansallinen toimeenpano johtaa myös usein tulkinnanvaraiseen sääntelyyn, mikä aiheuttaa epäjohdonmukaisia päätöksiä hallinnossa. Tästä on esimerkkejä maataloustukien takaisinperinnässä, mikä on johtanut jopa terveiden maatilojen konkurssiuhkiin. 

Valtiontalouden säästösyyt ovat karsimassa tuomioistuinorganisaatiota niin paljon, että oikeuden saatavuus on vaarantumassa eri puolella Suomea. Esimerkiksi Lappiin ei jää kuin Oulun hallinto-oikeus, joka palvelee pinta-alaltaan lähes puolta Suomea.

Säästösyistä on jo rajoitettu muutoksenhakua hovioikeuksiin. Jatkokäsittelyluvan vaatiminen käräjäoikeuden tuomiosta valitettaessa heikentää monien kansalaisten pääsyä oikeuksiinsa. Lisäksi eri puolilla Suomea sovelletaan luvan saannin edellytyksiä täysin eri tavalla. Tämä on samalla myös yhdenvertaisuusongelma.

Sosiaaliturva-asioissa on vakuutusoikeuden asema osoittautunut kyseenalaiseksi. Korkein oikeus on lukuisia kertoja muuttanut vakuutusoikeuden tuomioita täysin päinvastaisiksi. Korkein oikeus on painottanut tavallisen kansalaisen oikeutta vakuutusyhtiöitä vastaan sivuuttamalla vakuutusyhtiöihin sidoksissa olleet lääkärinlausunnot.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhaku pitäisikin uudistaa kokonaan ottaen huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen velvoitteet riippumattomasta ja puolueettomasta tuomioistuinorganisaatiosta.

Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ei saa enää vahingoittaa ja tuhota. Suomessa tarvitaan jokin taho, joka uskaltaa sanoa suoraan näiden oikeusturvaongelmien syyt ja osaa sekoittaa oikeat lääkkeet niiden korjaamiseksi. Perussuomalaisilla on tässä suhteessa hyvät mahdollisuudet osoittaa suoraselkäisyytensä uudistamalla poliittista kulttuuria.

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry