logo
Liittovaltuusto: EOK edistää laillisten oikeuksien toteutumista Tulosta Sähköposti
jaakko_ylitaloLiiton toiminnan lähtökohtana ja päämääränä on ihminen, joka saa tarvitsemaansa tukea puolustautuessaan ihmis- ja perusoikeuksia sekä oikeusturvaa loukkaavaa julkishallintoa vastaan, totesi Jaakko Ylitalon johtama EOK:n liittovaltuusto varsinaisessa vuosikokouksessaan Rovaniemellä 27.4.2013.

  

 

Puheenjohtaja Jaakko Ylitalon johtama liittovaltuusto käsitteli liiton 9. toimintavuoden, vuoden 2012 vuosi- ja tilikertomukset sekä toiminnantarkastajan lausunnon. Liittovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen ja hyväksyi yksimielisesti myös toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle 2013-2014.

Liittovaltuusto vahvisti jäsenmaksut

Liittovaltuusto päätti pitää ennallaan ja vahvistaa liiton uuden varsinaisen henkilöjäsenen liittymisjäsenmaksuksi 65 euroa sekä uuden yritysjäsenen liittymisjäsenmaksuksi 275 euroa. Liittymisjäsenmaksuun sisältyy ensimmäisen vuoden jäsenmaksu ja oikeusturvan neuvontamateriaali. Seuraavina vuosina henkilöjäsenmaksu on 25 euroa ja yritysjäsenmaksu 125 euroa. Ainaisjäsenmaksu on 250 euroa. Liittovaltuusto päätti myös, että kaikille toimeentulotuen ja oikeusavun 0 % omavastuun edellytykset täyttäville annetaan mahdollisuus liittyä jäseneksi 25 euron jäsenmaksulla.

EOK on vahva oikeusturvan edunvalvontajärjestö ja sen tavoitteena on edistää kansalaisten ja yrittäjien turvallisuutta, ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä, parantaa kansalaisten ja yrittäjien selviytymismahdollisuuksia ja koota tietoa oikeusturva-asioiden toteutumisesta. "Tavoitteena on myös erityisesti tutkia ja vaikuttaa oikeusturva-asioiden tuottamien seurauksien ja syrjäytymisen ennalta ehkäisyyn", sanoo puheenjohtaja Jaakko Ylitalo.

Jaakko Ylitalo on Lapin Liiton entinen edunvalvontapäällikkö. Hän on toiminut EOK:n liittovaltuuston puheenjohtajana vuodesta 2006 lähtien. Eläkevuosien suunnitelmat tulevat viemään miestä välillä jopa maailman ääriin. "EOK tekee arvokasta työtä. On ollut kunnia johtaa järjestöä, mutta nyt "eläkeläisenä" tulen väistymään ja annan nuoremmille tilaa", Ylitalo toteaa.


Uusi puheenjohtaja ja valtuusto valitaan elokuun liittokokouksessa Rovaniemellä

Seuraava EOK:n säännön mukainen liittokokous pidetään Rovaniemellä 10-11.8.2013. Tuolloin liittokokous tulee valitsemaan seuraavalle 3-vuotiskaudelle uuden liittovaltuuston puheenjohtajan sekä muut valtuuston jäsenet.  Uusi liittovaltuusto tulee päättämään myös henkilöiden nimeämisestä liittohallitukseen, jonka toimikausi on liittokokousten välinen aika. Liittohallituksen puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2006 lähtien oikeustieteen tohtori Petter Kavonius.

Liiton toiminnanjohtajana vuodesta 2004 lähtien on toiminut Jarmo Juntunen. "Jos luoja suo ja nautin edelleen luottamusta, niin olen valmis hoitamaan toiminnanjohtajan tehtäviä vielä seuraavan 3-vuotiskauden eli vuoteen 2016 saakka" -" Olen kuitenkin valmis astumaan heti syrjään kun liittohallitus löytää uuden henkilön hoitamaan toiminnanjohtajan vastuullisia tehtäviä. - On tärkeää, että EOK vahvistuu ja uudistuu myös toimihenkilöiden osalta", toteaa Juntunen.

EOK:n jäsenistö on vuosien myötä kasvanut ja liiton toiminta nauttii laajaa yhteiskunnallista arvostusta. "Yhteinen tehtävämme on välittää tietoa EOK:n toiminnasta, sillä ihmisten on tärkeää saada apua ja tukea sekä tietää, että heillä on mahdollisuus järjestäytyä myös oikeusturva-alalla", sanoo Juntunen. 


EOK-viestintä

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry