logo
Ennakoiva elämänhallinta ja oikeusturva Tulosta Sähköposti
petter_kavonius_eok EOK:n tavoite on kehittää Suomea eurooppalaisten ja länsimaisten oikeusturvakäsitysten mukaan, toteaa liittohallituksen puheenjohtaja Petter Kavonius EOK:n jäsenistölle osoitetussa "ennakoiva elämänhallinta ja oikeusturva" joulutervehdyksessä.

Ennakoiva elämänhallinta ja oikeusturva

Jos näemme aivomme neurofilosofi Daniel Dennettin tavoin ennen kaikkea ennakointikoneina ja mielemme keskeisen tehtävän ennakoijana, ennakoimattomuus on luontevasti hyvin kiusallisista tai jopa järkyttävää.

Ennakoitavuutta ei ole kuitenkaan missään saavutettu täydellisenä. Lopullisen ja täydellisen ennakoitavuuden puute ei silti vähennä tarvetta saada elämää ennakoitavaksi.

Tätä ennakoitavuuden perustarvetta laki ja oikeus on yritetty saada enemmän tai vähemmän palvelemaan. Oikeusturvan yksi keskeinen piirre on yli kulttuurirajojen ja pitkällä aikavälillä ollut se, että elämää tehtäisiin ennakoitavammaksi.

Muut pyrkimykset voivat kuitenkin syrjäyttää ennakoitavuuden pyrkimyksen. Joskus oikeusturvaan kuuluva ennakoitavuuden tavoittelu voidaan polkea syvään lokaan.

Ennakoivaa elämänhallintaa tuskin loukkaa merkittävästi se, että henkilö menettää riskisijoituksen, jossa riski menettää sijoitus on selkeästi mainittu. Tällöin menetyksen mahdollisuus on selvästi mukana toiminnassa, ja se kuuluu selvästi ennakoivan elämänhallinnan piiriin.

Ennakoivaa elämänhallintaa loukkaa selvästi se, kun tuotoista maksettujen verojen jälkeen elämisen perustarpeisiin jo vuosia sitten käytettyä rahaa aletaan periä sellaiselta, joka ei ole rahaa saadakseen tehnyt mitään rikosta. Oikeusturvan ytimeen kuuluvassa ennakoivan elämänhallinnan edistämisessä on selvästi tuolloin epäonnistuttu.

Demokraattiseen läntiseen perinteeseen on kuulunut kehittää oikeutta tavallisten ihmisten ennakoivan elämänhallinnan turvaksi. Muissa kulttuureissa poliisi, syyttäjät ja tuomioistuimet ovat usein yhtenäisenä koneistona vallankäytön väline, jossa on mukana tavallisten ihmisten ennakoitavalle elämänhallinnalle vastakkainen pyrkimys alistaa ihmisiä, joskus jopa terrorin ja pelottelun keinoin, joihinkin valtapyrkimyksiin sopivaksi ainekseksi.

Suomihan on historiallisesti lännen ja idän välissä. EOK:n tavoite on kehittää Suomea eurooppalaisten ja länsimaisten oikeusturvakäsitysten mukaan. Tämän käsityksen mukaan edistetään kaikkien ihmisten mahdollisuutta elää arkista elämäänsä mahdollisimman ennakoitavasti.

Toivotan kaikille EOK:n jäsenille Hyvää Joulua Ja Oikeusturvaisampaa Uutta Vuotta 2013!

Petter Kavonius

EOK:n liittohallituksen puheenjohtaja

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry