logo
Lääkkeiden saatavuus on ihmisoikeuskysymys Tulosta Sähköposti
apteekkiKilpailuvirasto esittää itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamista Suomessa. EOK:n mielestä lääkkeiden saatavuus on ihmisoikeuskysymys.

Kilpailuvirasto esittää itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamista apteekkien ulkopuolelle päivittäistavarakaupoille.

Suomessa toimivia apteekkeja ei omista maailman lääkejätit vaan vuosittain lähes kolmen miljardin euron pilleribisnestä pyörittää pieni ryhmä apteekkareita. Kuluttajaviraston selvityksien mukaan nykyisen apteekkijärjestelmän tehoton toiminta aiheuttaa vuosittain noin 100 miljoonan euron lisälaskun valtiolle ja kuluttajille.

Huolestuminen terveydenhuollon palvelujen siirtymisestä pörssipelureiden hinnoiteltavaksi on aiheellista mutta väitteet suomalaisten apteekkien huonosta "romukoppa myyntikatteesta" on syytä kyseenalaistaa, sillä Kilpailuviraston selvityksen mukaan "Suomessa apteekkien myyntikatteet ovat 5-6 prosenttia suuremmat kuin Ruotsissa ja Norjassa". Vuonna 2010 Suomessa resepti- ja itsehoitolääkkeiden keskimääräinen myyntikate oli apteekkimaksun jälkeen 24 prosenttia, Ruotsissa 19 prosenttia ja Norjassa 18 prosenttia.

Pohjoismaihin verrattuna Suomessa on lääkkeiden matalin tukkuhintataso. Miksi se ei välity edullisina vähittäismyyntihintoina suomalaisille kuluttajille?

Suomessa myös itsehoitolääkkeiden hinnat ovat lääketaksa-asetuksella säädeltyjä. Kilpailuviraston mielestä lääketaksan muodostamaa lääkkeiden hintaa tulisi pitää enimmäishintana, eikä ohjeellisena vähittäismyyntihintana. Lääkkeen myyntihinta on elinkeinonharjoittajan merkittävimpiä kilpailukeinoja, jolla parannetaan pienyritysten kilpailuasemaa suhteessa päivittäistavarakauppaketjuihin.

Itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen apteekkien ulkopuolella mahdollistaisi ja edistäisi kilpailupaineen kasvamista, minkä seurauksena kuluttajat hyötyisivät hintojen laskusta ja itsehoitolääkkeiden saatavuuden paranemisesta myyntipisteiden määrän kasvaessa.  

EU:n päätöslauselman mukaan maailmalla 27000 ihmistä kuolee päivittäin kun keskeisiä lääkkeitä ei ole saatavilla. Lääkkeiden saatavuus on ihmisoikeuskysymys. Lääkkeiden myynnin vapauttamisessa ovat monet Keski-Euroopan valtiot ja muut Pohjoismaat näyttäneet jo vuosia esimerkkiä Suomelle siitä, miten ihmisten terveydestä huolehditaan.

 

EOK-viestintä

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry