logo
Vakuutusoikeus on tullut tiensä päähän Tulosta Sähköposti
Sample ImageJulkisuudessa on keskusteltu vakuutusoikeuden lainkäytön linjasta ja vaadittu avoimempaa toimintaa. Korkein oikeus (KKO) on joutunut usein oikomaan vakuutusoikeuden tuomioita. Voiko tällainen tuomioistuin toimia oikeusvaltiossa, kysyy EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

Myös kansalaisten oikeusturvan edunvalvontajärjestön (EOK) seurannan mukaan vakuutusoikeus on tuottanut tietoisesti vääriä tuomioita. Kysymyksessä on vakava ongelma, sillä jokainen väärä tuomio on oikeusmurha, joka vahingoittaa ja tuhoaa asianosaisen yksilön elämän edellytyksiä, sanoo toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

Vakuutusoikeus on sosiaaliturva-asiain erityistuomioistuin, jonka kokoonpanoon kuuluu lääkärijäseniä. Lääkäreiden osallistuminen tuomioistuimen kokoonpanoon on suomalainen erityispiirre eikä vastaavaa järjestelmää lainkaan tunneta Euroopan muissa maissa.


Varsinaiseen ratkaisukokoonpanoon kuuluva lääkärijäsen voi ennen lausuntoaan valittajan terveydentilasta pyytää konsultaatiota muilta vakuutusoikeuteen kuuluvilta lääkärijäseniltä. Näidenkin antamia lausuntoja pidetään vakuutusoikeuden vakiintuneessa käytännössä neuvottelusalaisuuteen kuuluvina. Järjestelmän suurimpana puutteena on pidetty sen sulkeutuneisuutta ulkopuoliselta arvioinnilta siksi, että lääkärijäsenten lausunnot asiaa ratkaistaessa ovat neuvottelusalaisuuden piirissä. Asianosainen ei voi koskaan tietää, mitä lääkärijäsen on hänen terveydentilastaan lausunut, toteaa Juntunen.


Lääkärijäsenten keskinäinen, asianosaisilta salaiseksi jäävä yhteistyö loukkaa räikeästi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa turvattua oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatetta, jonka loukkaamisesta Suomi on saanut lukuisia langettavia tuomioita.


Kritiikki vakuutusoikeuden lainkäytön menettelytavoista ja sen jakamista vääristä tuomioista on aiheellista. Tulkitaanko vakuutusoikeudessa lakia mielivaltaisesti, tuomioistuimen ratkaisukokoonpanon jäsenten omista lähtökohdista tai oman taustaryhmänsä etua ajatellen?


Edellä mainitun johdosta on Juntusen mielestä oikeutettua esittää kysymyksiä ylimmille laillisuusvalvojille ja Oikeusministeriölle. Kenen tai keiden bulvaanina vakuutusoikeus toimii? Onko vakuutusoikeus sosiaalisesti korruptoitunut? Voiko tällainen tuomioistuin toimia oikeusvaltiossa?

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry