logo
Käräjätuomarille syyte virkarikoksesta Tulosta Sähköposti
jaakko_jonkka_kuvaOikeuskansleri Jaakko Jonkka epäilee, että Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomari on syyllistynyt virkarikokseen.

 

 

 

 

Kohtuuttoman pitkistä käsittelyajoista epäilty käräjätuomari saa syytteen virkarikoksesta. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoo olevan todennäköisiä syitä epäillä, että Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomari on toiminut tavalla, joka täyttää tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön. 

Käräjätuomari oli käsitellyt lähes kolmeakymmentä eri asiaa pisimmillään yli kymmenen vuotta. Asioissa oli ollut pitkiä ajanjaksoja, joina käsittely ei ollut edennyt lainkaan. Poliisin suorittamasta esitutkinnassa ei käynyt ilmi, että tuomarilla viipymään jääneet asiat olisivat olleet poikkeuksellisen laajoja tai erityisen vaikeita ratkaista. Useassa asiassa kävi päinvastoin ilmi, että asian siirryttyä toisen tuomarin käsiteltäväksi kyseinen toinen tuomari oli ratkaissut asian hyvin pian käsittelyn siirtämisen jälkeen, joissakin tapauksissa jopa samana päivänä. 

Oikeuskansleri Jonkan mukaan asioiden käsittely oli kestänyt niiden laatuun nähden kohtuuttoman pitkään. Tuomari on teollaan vaarantanut perustuslaissa säädetyn perusoikeuden toteutumista eli oikeutta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä. Oikeuskanslerin mukaan tekokokonaisuuden voidaan arvioida loukanneen myös luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen.

Tapaus tuli ilmi Helsingin hovioikeuden Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tekemän tarkastuksen yhteydessä.

Lähde: Oikeuskanslerinvirasto

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry