logo
Korkeimman oikeuden jääviysongelmat Tulosta Sähköposti

jarmo_juntunen_eokKorkeimman oikeuden riippumattomuus ja puolueettomuus edellyttää, että sen jäseniin ei missään olosuhteissa kohdistu epäilyjä mahdollisesta puolueellisuudesta. Sen vuoksi oikeusneuvosten välimiestehtävät tulisi kieltää kokonaan. Salainen lainkäyttö ei ole enää nykypäivää, sanoo toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.


Euroopan neuvoston korruption vastainen elin Greco aikoo ryhtyä selvittämään Suomessa ja viidessä muussa maassa kansanedustajiin, tuomareihin ja syyttäjiin kohdistuvan korruption estämistä. Tuomareiden ja syyttäjien osalta selvityksessä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten heidän on ilmoitettava tulonlähteensä ja sijoituksensa.

Suomessa tarvitaan sääntöjä, jotta virkamiesten puolueettomuus ei herättäisi epäilyjä. Jääviysongelmia voi olla muuallakin kuin julkista keskustelua herättäneessä ympäristölupahallinnossa - siitä hyvänä esimerkkinä Korkeimman oikeuden jääviysongelmat, toteaa EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 6 artiklan turvaaman oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeinen tae on tuomioistuimen jäsenten riippumattomuus ja puolueettomuus.

Suomessa korkeimman oikeuden useilla jäsenillä on virkatoimensa ohella välimiestehtäviä, eli he toimivat yritysten keskinäisissä riidoissa välimiesoikeuden jäseninä. Palkkio välimiestehtävästä suoritetaan riita-asian asianosaisten toimesta. Nämä palkkiot voivat olla erittäin suuria riippuen riidan laadusta ja laajuudesta.

Korkeimman oikeuden jäsenten saamat välimiespalkkiot ovat usein moninkertaiset heidän virastaan saamaan palkkaansa suhteutettuna. Tämä antaa aiheen kysyä, voiko välimiehenä aiemmin toiminut oikeusneuvos olla riippumaton ja puolueeton silloin, jos hänelle palkkiota maksanut asianosainen tulee oikeusriidan osapuoleksi korkeimmassa oikeudessa?

Kysymys on merkittävä, kun ottaa huomioon Suomen saaneen useita tuomioita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta EIS:n 6 artiklan loukkaamisesta. Tuomiot ovat tulleet yleensä kohtuuttoman pitkistä käsittelyajoista. Jääviysongelmat eivät ole kuitenkaan merkitykseltään yhtään sen vähäisempiä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta kuin oikeus saada asiansa käsiteltyä kohtuullisessa ajassa.

Jääviysongelmat ovat tähän saakka jääneet vähemmälle huomiolle, koska välimiesoikeudenkäynnit ovat salaisia. Yritykset käyvät riitansa mieluusti poissa julkisuudesta, jotta oikeusriidasta ei aiheutuisi vahinkoa niiden maineelle. Tämän takia oikeusneuvosten esteellisyyttä on kuitenkin vaikea havaita. Asianosainen ei välttämättä koskaan saa tietää, että hänen asiaansa korkeimmassa oikeudessa on ollut ratkaisemassa tuomari, joka on saanut aiemmin runsaan korvauksen välimiestehtävästä jutun vastapuolelta.

Korkeimman oikeuden riippumattomuus ja puolueettomuus edellyttää, että sen jäseniin ei missään olosuhteissa kohdistu epäilyjä mahdollisesta puolueellisuudesta. Sen vuoksi oikeusneuvosten välimiestehtävät tulisi kieltää kokonaan. Salainen lainkäyttö ei ole enää nykypäivää, sanoo Juntunen.

Ihmisoikeussopimuksissa jokaiselle turvattu oikeus saada asiansa käsiteltyä riippumattomassa ja puolueettomassa oikeudenkäynnissä on taattava myös Suomessa.


(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry