logo
EOK:n lausui kantansa kansalaisyhteiskuntalinjauksesta Tulosta Sähköposti
ihmisi_kadullaOikeusministeriö on pyytänyt järjestöltä lausuntoa oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksen luonnoksesta. EOK esittää päättelyn ja päätöksenteon vääristymien riskin tunnustamista.

 

 

EOK:n antamassa lausunnossa on todettu esimerkiksi, että kokemuksen mukaan on olemassa riski, että käytännön toteutuksen tasolla kansalaisjärjestöjen näkökulmien aito huomioiminen voi jäädä toteutumatta.

On olemassa riski, että kansalaisjärjestökentältä nousevista näkökulmista joutuu automaattisen torjunnan kohteeksi kaikki sellainen, joka ei vastaa asiassa jo valmiita ennakkokäsityksiä. Tuossa tilanteessa ei kansalaisyhteiskuntalinjauksen luonnoksessa monella tavalla vilpittömästi tavoiteltava aito vuorovaikutus ja näkökulmien avartaminen hyvästä pyrkimyksestä huolimatta käytännössä toteudu.

EOK esittää, että päättelyn ja päätöksenteon vääristymien suuri riski ensin selvästi tunnustetaan. Kun tämä tunnustaminen tapahtuu, on tie auki näiden riskien hallinnalle. Tällaisessa pyrkimyksessä EOK on aina valmis tarjoutumaan yhteistyökumppaniksi.

(EOK-viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry