logo
Oikeuden saatavuus Lapissa turvattava Tulosta Sähköposti
jarmo_juntunen_eokOn tullut esille uhka, että Rovaniemen hallinto- ja hovioikeus ovat vaarassa tulla pois siirretyiksi tai lakkautetuiksi Lapista. Oikeuden saatavuus vaarantuu Lapin alueella, kun suullisiin käsittelyihin on pitkä matka, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

 

 

Kansalaisten näkökulmasta katsottuna kyse on oikeuden saatavuudesta ja siitä kansalaiselle aiheutuvista kustannuksista. Oikeusturvan tulee Suomessa olla alueellisesti kattava joka puolella maata. Kyseessä on perustuslaissa turvatun yhdenvertaisuuden toteuttamisesta oikeudenkäytössä. Oikeuden saatavuus vaarantuu Lapin alueella, kun suullisiin käsittelyihin on pitkä matka

Matka esimerkiksi Utsjoelta Ouluun ja takaisin Utsjoelle hallinto-oikeuden suulliseen käsittelyyn olisi yli 1300 kilometriä. Tuomareiden tuominen aina suullisiin käsittelyihin paikallisiin käräjäoikeuksien istuntosaleihin on puolestaan kallista, toteaa toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

Juntusen mukaan hallinto- ja hovioikeuksien vähentäminen uhkaa yhdenvertaisuutta nostamalla asianosaisille oikeudenkäynnistä aiheutuvia kustannuksia niin, että kohta vain rikkaat voivat käyttää oikeudellisia palveluita. Todellisten säästöjen saavuttaminen on myöskin kyseenalaista, mikäli julkisista säästöistä aiheutuu kustannuksia lisääntyvästi asianosaisille. Tapa on tuttu hölmöläisten peiton pidentämisestä: veronmaksajan taloudellinen rasitus ei muutu siitä, että julkisten menojen leikkaukset toteutetaan aiheuttamalla kansalaisille ja yrityksille lisää kustannuksia, huomauttaa Juntunen.

Valtiovallan oikeuslaitokseen kohdistamat säästötoimet uhkaavat oikeusturvan alueellista saatavuutta niin vakavasti, että toimenpiteet ovat rinnastettavissa Suomen jo saamiin tuomioihin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, muistuttaa Juntunen. Suomessa ei selvästikään ymmärretä eikä osata arvostaa ihmisoikeuksia niiden demokratiaa ja oikeusvaltiota tukevassa merkityksessään, lisää Jarmo Juntunen.

Suomi ajautuu suunnitelluilla säästötoimilla edelleen syvemmälle oikeusvaltioiden takariviin, kuten Vaasan hovioikeuden emerituspresidentti Erkki Rintala on Suomen tilanteesta jo aiemmin osuvasti todennut, sanoo Juntunen.


 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry