logo
Rintala: Järjestöt voivat edistää oikeusturvaa ja oikeuslaitosta Tulosta Sähköposti
Erintala_erkki_eokOK:n  6. kunniajäsenen, entisen Vaasan hovioikeuden presidentti Erkki Rintalan mukaan Suomi on maailman oikeusvaltioiden takarivissä. Katso video!
 
 
Siitä kertovat Suomen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta saamat useat langettavat tuomiot erityisesti pitkittyneiden oikeudenkäyntien johdosta.
 
Katso video!
 
Erkki Rintala on AlueTV.fi  Viikon kasvo-ohjelmassa EOK:n liittohallituksen puheenjohtaja OTT. dosentti Petter Kavoniuksen haastateltavana. 
 

 
EOK-viestintä 
 
Lähde: www.aluetv.fi
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry