logo
EOK:n liittohallituksen kannanotto WinCapita-asiassa Tulosta Sähköposti
eok_liittohallitus_2010_2013EOK on pitänyt erityisen tärkeänä, että rikosoikeudellista syyttömyysolettamaa ei loukattaisi, ja asianosaiset saavat oikeudenmukaisen kohtelun esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. EOK:n liittohallitus julkisti kannanottonsa WinCapita-asiaan.

 

 

 

 

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto ry (EOK) valvoo ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista Suomessa. EOK on pyrkinyt WinCapitaa koskevassa tutkinnassa antamaan tilaa kriittisille näkemyksille asiassa, jossa viranomaiset ovat tiedottaneet julkisuuteen yksipuolista ja osittain virheellistä tietoa. EOK on pitänyt erityisen tärkeänä, että rikosoikeudellista syyttömyysolettamaa ei loukattaisi, ja asianosaiset voisivat siten saada oikeudenmukaisen kohtelun esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.

 

Poliisi on WinCapitaa koskevan tutkinnan aikana todennut jo esitutkintavaiheessa tuhansien epäiltyjen olleen syyttömiä. Monien muiden kohdalla on tehty syyttämättäjättämispäätöksiä. Joitakin takavarikkoja on ulkomaisen tuomioistuimen toimesta purettu laittomina. Tiedotusvälineissä suhtautuminen asiaan on muuttunut siitä alkuasetelmasta, että kaikki WinCapitan jäsenet ovat rikollisia. Tapahtunut kehitys on ollut EOK:n liittohallituksen mielestä oikean suuntaista.

 

WinCapita-tutkinta on koskenut poikkeuksellista määrää asianosaisia. Myös useita EOK:n asiantuntijakumppaneita on ollut tutkinnassa mukana asiamiehinä ja avustajina asian käsittelyn eri vaiheissa. EOK tai sen toimielimet eivät ole kuitenkaan ottaneet kantaa WinCapitan laillisuuteen, sillä EOK:n rooli ei ole toimia missään asiassa tuomioistuimena. Tällaista roolia EOK ei jatkossakaan tule ottamaan.

 

Asianomistajien asemaan on jatkossa tärkeätä kiinnittää huomiota. Lainsäädännön mukaan syyttäjän rikoshyötyä koskevat vaatimukset ovat toissijaisia rikosasiassa vahinkoa kärsineiden asianomistajien vaatimuksiin nähden. Vantaan käräjäoikeudessa alkaa erillinen oikeudenkäynti, jossa asianomistajat voivat ensikertaa esittää vaatimuksensa pääepäiltyinä olevia henkilöitä vastaan. Myöhemmin muita epäiltyjä vastaan käytävissä oikeudenkäynneissä asianomistajilla on myös mahdollisuus esittää vastaavia vaatimuksia.

 

EOK:n liittohallituksen mielestä WinCapitan käsittely julkisuudessa viranomaisten taholta ja muutoinkin tiedostusvälineissä ei ole ollut oikeusvaltiolle kunniaksi. Tavallisten ihmisten tarpeeton syyllistäminen on ollut kohtuutonta eivätkä toimittajat ole kyenneet itsenäisiin, kriittisiin kannanottoihin. Oma lukunsa on ollut sosiaalisen median piirissä tapahtunut ala-arvoinen hyökkäysmentaliteetti, jolta EOK ei ole voinut asiaa esillä pidettyään välttyä.

 

Törkeästä rikoksesta epäillyksi ja julkisen hyökkäyksen kohteeksi on joutunut satoja sellaisia kypsään ikään ehtineitä ihmisiä, jotka ovat koko elämänsä eläneet kunniallisuutta ja laillisuutta elämänsä johtotähtenä pitäen. Rikolliseksi leimaamisen aiheuttamaa järkytystä ja siitä seuraavaa vahinkoa on lieventänyt se, että EOK on ainoana järjestönä muistuttanut julkisesti syyttömyysolettamasta. Nyt on jo selvää, että vain pieni osa rikolliseksi leimatusta ihmisjoukosta tulee saamaan edes syytteen. Jo viidestä pääepäillystä kolme syyttäjä jätti syyttämättä.

 

EOK tulee jatkossakin rohkeasti puuttumaan havaitsemiinsa perus- ja ihmisoikeuksien loukkauksiin sen toimintaan kohdistuneesta vastustuksesta huolimatta, sillä liittohallitus uskoo, että tämä työ kantaa hedelmää vielä vuosien kuluttuakin.

 

 

EOK:n liittohallitus

 

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry