logo
Oikeus hylkäsi syytteet pyramidihuijauksesta Tulosta Sähköposti
oikeus_paatosVarsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi seitsemää miestä ja yhtä naista vastaan nostetut kaikki syytteet GPP-jutussa.
 
 
 
 
 
 
 
 

Tässä asiassa on ollut sikäli onnekas tilanne, että syytettyjä avustavat useat EOK:n asiantuntijakumppanit toivat ansiokkaasti esille spekulatiivisen syyttämisen vaarat oikeusturvalle, ja lisäksi tuomioistuin ymmärsi tämän oikeusturvaongelman, toteaa EOK:n liittohallituksen puheenjohtaja OTT, dosentti Petter Kavonius.

 
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomion perustelut  
 
Pääepäilty: syyte törkeä petos ja rahankeräysrikos
 
Käräjäoikeus toteaa, että "esitutkinnassa on selvitettävä yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet." Syyte jäi näyttämättä toteen, koska esitutkinnassa oli käräjäoikeuden mukaan jäänyt selvittämättä monia seikkoja.
 
Muut vastaajat, syyte rahankeräysrikos
 
Pyramidipeli on toimintaa, jossa uusien jäsenien ansaintamahdollisuudet tulevat ainakin osaksi ,myöhemmin liittyneiden henkilöiden maksamista maksuista. Koska kukaan vastaajista ei ollut saanut rahaa GPP:stä, käräjäoikeus ei pitänyt syytteen mukaisia tekoja ketjukirjeenä tai pyramidipelinä. Oikeus päin vastoin toteaa, että syyttäjän kuvaama tekotapa on ollut sallittu tapa markkinoida tuotetta.
 
Toisaalta käräjäoikeuden mukaan vain rahankeräyksen alkuunpanija on rikoksen varsinainen tekijä. Tässä viitataan siis epäiltynä olleeseen Stellaan. Suomalaisia vastaajat eivät olleet käräjäoikeuden mukaan keräyksen alkuunpanijoita, joten he eivät voineet olla syyllistyneet rahankeräysrikokseen tekijöinä.
 
Sen sijaan käräjäoikeus piti mahdollisena, että suomalaiset vastaajat olisivat saattaneet ehkä syyllistyä avunantoon rahankeräysrikokseen osallistumalla rahojen keräämiseen ja tilittämiseen eteenpäin.
 
Avunannon rahankeräysrikokseen käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi, koska ei ollut näyttöä vastaajien toimimisesta tahallisesti hankkiessaan jäseniä GPP:hen ja siirtäessään rahaa GPP:n ulkomaisille tileille. Tältä osin käräjäoikeus viittaa kahden ekonomin antamiin todistajan lausuntoihin, joiden mukaan GPP:n toiminta oli laillista. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että syyte oli hylättävä, koska asiassa oli lukuisia muita epäiltyjä jätetty syyttämättä tahallisuuden puuttumisen vuoksi.
 
Tiivistettynä:
 
Käräjäoikeus siis hylkäsi suomalaisia vastaan nostetut syytteet, koska poliisin suorittama esitutkinta oli ollut puutteellista. Oikeus piti tavallisia kansalaisia syyttöminä, koska ekonomitkaan eivät olleet pitäneet GPP:tä rikollisena toimintana.
 
 
Syytettyjen puolustusta oli hoitamassa myös EOK:n asiantuntijakumppaneita.
 
 
 
(EOK-viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry