logo
Tulli sai pyyhkeitä tuontiautojen verotuksesta Tulosta Sähköposti
eoa_rakennusEduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan tulli on menetellyt lainvastaisesti, kun se ei ole vapaaehtoisesti korjannut tuontiautojen verotaulukoissa ilmenneitä virheitä.

 

 

Tullin taulukoissa on virheellisiä veroprosentteja, joita se ei ole korjannut, vaikka ne ovat yksittäistapauksissa osoitettu vääriksi.

Verovelvollisen on itse pitänyt hakea muutosta taulukosta aiheutuneeseen virheelliseen veropäätökseen. Tullihallituksen mielestä sen ei ole tarvinnut omasta aloitteesta oikaista tai korjata virheelliseksi havaittuun veroprosenttitaulukoon perustuvia autoverotuspäätöksiä.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan veropäätöksiä pitää oikaista ilman muutoksenhakua sellaisissa tapauksissa, joissa veroa on peritty liikaa virheellisen veroprosentin vuoksi. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan on tärkeää, ettei virheiden korjaaminen tapahdu ainoastaan muutoksenhaun kautta.

Apulaisoikeusasimies antoi päätöksensä yksityishenkilön tekemään kanteluun.

Apulaisoikeusasiamies halusi tullilta myös selvityksen siitä, miksi taulukoita ei korjattu. Apulaisoikeusasiamiehelle antamassaan lisäselvityksessä Tullihallitus toteaa, että Tullihallituksen ja valtiovarainministeriön linjauksen mukaan tullin veroprosenttitaulukkoja ei pidetä sellaisina hallintopäätöksinä, joita sen tarvitsisi korjata.

Tästä huolimatta apulaisoikeusasiamies katsoo, että tullin olisi pitänyt neuvoa verovelvollista taulukossa olevasta virheestä. Ratkaisussa todetaan, että tullin menettely on ollut omiaan heikentämään luottamusta viranomaisten toimintaan.

Tullihallituksesta ei osattu vielä sanoa, miten tuore ratkaisu vaikuttaa sen toimintaan. Tullihallinnolla on aikaa ensi vuoden huhtikuuhun mennessä antaa selvitys apulaisoikeusasiamiehelle tämän päätöksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Lähde: Yle-uutiset

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry