logo
Tuomareiden koulutuksessa sisältö on tärkein Tulosta Sähköposti

jarmo_juntunen_toiminnanjohtaja_eokOn hämmentävää, että tuomareiden koulutustaustaan ei kuulu juuri lainkaan koulutusta päätöksentekoon ja päättelyyn liittyvistä lukuisista luontaisista vääristymätaipumuksista ja niiden eliminoimisesta, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

 

 

 

Kansanedustaja Heikki Autto (kok.) on kiinnittänyt huomiota Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomelle antamiin tuomioihin, joita on kertynyt viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana enemmän kuin muille pohjoismaille yhteensä.

 

Autton mukaan tarvitaan toimivaa ja kokonaisvaltaista tuomarikoulutusjärjestelmää yhtenä keinona ihmisoikeusloukkauksia koskevan ongelman ratkaisemiseen.

 

EIT:n tuomiot Suomelle ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu niistä oikeusloukkauksista, joita on Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry:lle raportoitu, huomauttaa EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

 

Juntusen mukaan ongelmien ratkaisussa koulutuksella on tärkeä merkitys. Ratkaiseva merkitys on silloin koulutuksen sisällöllä. On hämmentävää, että tuomareiden koulutustaustaan ei kuulu juuri lainkaan koulutusta päätöksentekoon ja päättelyyn liittyvistä lukuisista luontaisista vääristymätaipumuksista ja niiden eliminoimisesta, sanoo Juntunen.

 

Kansainvälisesti arvostetuin päätöksenteon tutkimus on havainnut, että ihmisellä on luontainen taipumus sellaiseen päätöksentekoon, joka on kaikkea muuta kuin asioiden kokonaisvaltaista, seikkaperäistä ja tasapuolista käsittelyä. Erityisesti erilaiset asenteet ja ennakkokäsitykset vääristävät päättelyä ja päätöksentekoa, toteaa Juntunen.

 

Päättelyä ja päätöksentekoa koskevalla koulutuksella päätösvääristymien vaikutusta voidaan selvästi vähentää.

Ongelmia ei ratkaista uutta byrokratiaa lisäämällä, vaan antamalla sisällöllisesti korkeatasoista koulutusta jo nykyisten koulutuksen tarjoajien toimesta.

 

EOK on valmis omalta osaltaan osallistumaan tällaisen koulutuksen tarjoamiseen, ja on omalta osaltaan valmis yhteistyöhön esimerkiksi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan kanssa, sanoo Juntunen.

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry