logo
Oikeusasiamies selvitti mielisairaalan toimintaa Tulosta Sähköposti

niuvanniemen_sairaalaEduskunnan oikeusasiamies on havainnut puutteita Niuvanniemen sairaalassa. Sairaalassa hoidetaan muun muassa vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyneitä henkilöitä, jotka on syyntakeettomana jätetty tuomitsematta rangaistukseen.

 

 

Oikeusasiamiehen tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota muun muassa tapaukseen, jossa eräs sairaalan potilaista oli yrittänyt karata juoksemalla. Hoitaja juoksi kuitenkin potilaan kiinni ja suostutteli tämän palaamaan. Tämän jälkeen potilas eristettiin alastomana.

Lain mukaan ihmisarvoiseen kohteluun kuuluu se, että eristettävälle potilaalle annetaan asianmukainen vaatetus. Itsemurhavaarassa olevalle potilaalle täytyy antaa sellainen vaatetus, jonka avulla hän ei pysty tappamaan itseään.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen päätti erikseen selvittää Niuvanniemen sairaalan toiminnan lainmukaisuuden alastomana eristämisessä.

Tarkastuksessa kävi myös ilmi, että osaa potilaista on pidetty eristyksissä jopa useita vuosia. He ovat vain satunnaisesti päässeet käymään osastolla puettuina niin sanottuihin lyöjän liiveihin.

Oikeusasiamies pitää huolestuttavana pitkiä eristysaikoja ja haluaa selvittää niiden lainmukaisuuden erikseen.

Keskimääräinen hoitoaika Niuvanniemen sairaalassa oli vuoden 2009 lopussa kahdeksan vuotta ja viisi kuukautta. Kyse ei ole eristysajasta vaan kokonaishoitoajasta.

Pisimpään sairaalassa viettänyt potilas oli ollut telkien takana yli 54 vuotta.

Oikeusasiamies on kehottanut sairaalaa ottamaan huomioon esittämänsä näkökohdat osasto-ohjeita uudistettaessa. Hänen mielestään osastojen "lupakäytännöistä" tulisi pyrkiä luopumaan. Lisäksi hän on kehottamut sairaalaa välittömästi tiedottamaan potilaille heidän oikeudestaan saada valituskelpoinen päätös omaisuuden haltuunotosta ja yhteydenpidon rajoittamisesta.
 
Oikeusasiamies on myös kehottanut sairaalaa vastaisuudessa noudattamaan periaatteita henkilöntarkastuksia ja katsastuksia suoritettaessa. Oikeusasiamiehen mielestä sairaalan rajoitusohjeista tulisi käydä ilmi, että eristetyllä potilaalla on oikeus pitää lehtiä ja kännykkää ja heidän oloaan helpottavia esineitä, jos hänen terveydentilansa sen sallii.
 
Oikeusasiamies päätti tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen ministeriön 22.5.2002 potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen valvonnasta antaman asetuksen muuttamiseksi, koska asetuksessa ei eroteta henkilöntarkastusta ja -katsastusta.
 
 
(EOK, viestintä, Sanomat24)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry