logo
Kela perii etuuksia takaisin yhteensä 147,7 miljoonaa euroa Tulosta Sähköposti
eurorahaaKelalla oli maaliskuun 2011 lopussa perinnässä etuuksia yhteensä 147,7 miljoonaa euroa. Eniten joudutaan perimään takaisin asumistukea, opintotukea ja työttömyysturvaetuuksia.

 

 

Kela tehostaa liikaa maksettujen etuuksien takaisinperintää. Välttääkseen ulosoton ja maksuhäiriömerkinnän asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä Kelaan heti, kun hän huomaa, ettei pysty noudattamaan sovittua maksusuunnitelmaa.

Takaisinperintätilanne syntyy aina, kun etuutta on maksettu aiheettomasti tai määrältään liian suurena. Tavallisimmin takaisinperintä johtuu siitä, että asiakas ei ilmoita riittävän ajoissa Kelaan olosuhteittensa muutoksesta.

Jos asiakas ei noudata sovittua takaisinmaksua eikä ota Kelaan yhteyttä maksuvaikeuksistaan, Kela muistuttaa asiakasta aikaisempaa nopeammin velasta. Toukokuusta alkaen velka siirtyy aikaisempaa nopeammin myös ulosottoperintään. Tämä voi aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin. Asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä Kelaan heti, kun hän huomaa, ettei hän kykene noudattamaan maksusuunnitelmaa. Tällöin tilanne voidaan selvittää ja sopia uusi, asiakkaan maksukykyä vastaava maksusuunnitelma.

Ensimmäinen maksukehotus lähtee kahden viikon kuluttua sovitun maksun myöhästymisestä. Seuraava maksukehotus lähtee kahden viikon kuluttua ensimmäisen maksukehotuksen jälkeen, jos velkaa ei siihen mennessä ole maksettu eikä asiakas ole sopinut Kelan kanssa uudesta maksujärjestelystä. Jos asiakas ei toisenkaan maksukehotuksen jälkeen maksa velkaa eikä ota yhteyttä Kelaan, velka siirtyy nopeasti ulosottoviranomaisen perittäväksi.

(EOK-viestintä, Sanomat24) 

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry