logo
EIT langetti Suomelle jälleen useita tuomioita ihmisoikeusloukkauksista Tulosta Sähköposti

eitEuroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi jälleen Suomelle useita tuomioita ihmisoikeusloukkauksista, yksi liian pitkästä oikeudenkäynnistä ja kaksi yksityis- ja perhe-elämän kunnioituksen loukkaamisesta.

 

Oikeudenkäynti kesti yli kuusi vuotta

Tuomion mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa turvattua oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli rikottu oikeudenkäynnin liiallisen keston perusteella.EIT totesi, ettei valittajaa koskenut rikosoikeudenkäynti ollut tapahtunut artiklan edellyttämässä kohtuullisessa ajassa, sillä asian käsittely oli kestänyt yhteensä yli kuusi vuotta ja neljä kuukautta valittajan ensimmäisestä kuulustelukerrasta käräjäoikeuden päätökseen hylätä syytteet. Koska käräjäoikeuden päätöksestä ei valitettu, siitä tuli lopullinen.

Asian käsittely käräjäoikeudessa kesti lähes viisi vuotta ja neljä kuukautta. EIT:n mukaan oikeudenkäynnin kohtuullista aikaa arvioitaessa otetaan huomioon tapauksen monimutkaisuus sekä valittajan ja kansallisten viranomaisten toiminta. Valittajan osalta EIT totesi, ettei käsittelyn viivästyminen johtunut merkittäviltä osin hänestä.

Valtion on korvattava valittajalle 5 000 euroa korvauksena aineettomasta vahingosta sekä oikeudenkäyntikuluja 1 683,60 euroa.

Suomelle myös kaksi tuomiota yksityis- ja perhe-elämän kunnioituksen loukkaamisesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) määräsi Suomen maksamaan 4 000 euron ja 3 000 euron korvaukset kahdessa eri tapauksessa.

Toisessa tapauksessa asianajajan toimistoon tehtiin kotietsintä ja tavaraa takavarikoitiin, toisessa rikoksesta epäillyn henkilön kotiin tehtiin kotietsintä ja takavarikko.

EIT:n mukaan kotietsintälupaa ei pyydetty etukäteen eikä valittajilla ollut mahdollisuutta saada päätöstä etsinnän määräämisestä. Heidän oli myös vaikea saada jälkikäteen selvitystä siitä, toimittiinko kotietsinnöissä laittomasti.

Suomi on rikkonut ihmisoikeuksia enemmän kuin muut Pohjoismaat yhteensä. EIT on viime vuosien aikana jakanut Suomelle jo yli sata tuomiota. Määrä on kasvamassa, sillä satoja uusia valituksia Suomen valtiota kohtaan on tulossa EIT:n ratkaistavaksi.

(EOK-viestintä 

 

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry