logo
Sosiaali- ja terveysministeriö on rikkonut perustuslakia Tulosta Sähköposti

sosiaali_ja_terveysministerioValtiontalouden tarkastusvirasto moittii Sosiaali- ja terveysministeriötä tehottomuudesta terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeiden kehittämisessä. Viraston mukaan ministeriö on rikkonut perustuslakia.

 

 

Tarkastusviraston mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kehittämishankkeisiin on panostettu paljon. Tulokset ovat kuitenkin toistaiseksi jääneet vaatimattomiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön on selkeytettävä hankkeiden hallintaa, jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan ottaminen strategiseksi kehittämiskohteeksi on perusteltua. Terveydenhuollon tietojärjestelmäkanta on kirjava ja useat järjestelmät ovat elinkaarensa loppupäässä, joten uusien järjestelmien kehitystyöhön on tärkeää panostaa.

 

Sosiaalihuollon tiedonhallintaa on lähdetty kehittämään Tikesos-hankkeessa toimintalähtöisesti, ja tarkastusviraston arvion mukaan hankkeen avulla voidaan päästä tuottavuutta lisääviin ratkaisuihin. Sen sijaan terveydenhuollon tietojärjestelmien kansalliset kehittämishankkeet ovat olleet toistaiseksi tuloksiltaan vaatimattomia.

 

Sähköistä lääkemääräystä on kehitetty jo 21 vuotta. Kehittämistyö on edelleen kesken. Valtakunnallinen sähköinen potilaskertomus oli tarkoitus ottaa alun perin käyttöön vuonna 2007, mutta käyttöönotto viivästyy vuosilla. Hankkeita on leimannut epärealistiset aikataulut, puutteellinen IT-projektinjohto ja valvonta sekä tietotekniikkavetoinen kehittämistapa. Hajanainen toimintakenttä ja lainsäädäntö sekä monikanavainen rahoitus ovat osaltaan vahvistaneet näistä aiheutuvia ongelmia.

 

Tarkastusvirasto kehottaa sosiaali- ja terveysministeriötä selkeyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian kehittämistä laatimalla tätä koskevat strategiset linjaukset ja selkeät aikataulut. Tarkastusvirasto kehottaa myös ministeriötä kehittämään ripeästi edelleen alan lainsäädäntöä ja säädösvalmisteluaan sekä muuttamaan hankehallinnan ja hankintatoimen menettelyitään.

 

Tarkastuksessa tuli ilmi useissa viranomaisissa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön tai valtionavustuslain vastaisia menettelyitä. Tarkastusvirasto on antanut niistä huomautuksensa ja edellyttää raportointia korjaavista toimista.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on jo ilmoittanut ryhtyneensä korjaaviin toimenpiteisiin osan havaituista epäkohdista poistamiseksi. Tarkastusvirasto arvioi näitä toimenpiteitä erikseen myöhemmin niiden valmistuttua.

 

Tarkastus kohdistui sähköisen potilaskertomuksen ja sähköisen lääkemääräyksen kehittämishankkeeseen (KanTa-hanke) sekä sosiaalihuollon tietoteknologiahankkeeseen (Tikesos-hanke).

 

Tarkastuksen perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotto tulee yhteensä maksamaan Suomelle satoja miljoonia euroja.

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry