logo
Oikeuskanslerille tehtyjen kanteluiden määrä jatkoi kasvuaan Tulosta Sähköposti
hallintoasia_kanteluOikeuskanslerille tehtiin viime vuonna 1843 kantelua, mikä on 81 kantelua enemmän kuin vuonna 2009. Tutkituista kanteluista annettiin vain 9 huomautusta ja 150 ohjeellista käsitystä.

 

 

Kansalaiset tekivät poliisiviranomaisten toimista 296 kantelua, joka oli suurin kanteluryhmä vuonna 2010.

Toiseksi eniten kansalaiset kirjoittivat sosiaali- ja terveydenhuollosta ja näitä kirjoituksia kirjattiin 291 kappaletta.  Seuraavaksi suurimmat kanteluryhmät koskivat yleisiä tuomioistuimia (244 kantelua) ja kunnallisviranomaisia (160 kantelua).

Viime vuonna ratkaistiin kaikkiaan 1853 kantelua. Tutkituista kanteluista annettiin 9 tapauksessa huomautus ja 150 tapauksessa käsitys tai ohje. Rangaistustuomioita tarkastettiin 6368 kappaletta. Tarkastusten perusteella nostettiin 1 syyte, annettiin 2 huomautusta, 33 käsitystä tai ohjetta ja yksi kirjallinen lausunto. 

Oikeuskansleri valvoo myös valtioneuvoston, sen jäsenten ja tasavallan presidentin päätösten ja toimenpiteiden lainmukaisuutta. Oikeuskansleri oli läsnä 72 valtioneuvoston yleisistunnossa ja 44 presidentin esittelyssä. Valtioneuvoston yleisistunnoissa käsiteltiin viime vuonna 1676 asiaa ja presidentin esittelyissä 914 asiaa. Oikeuskansleri tarkistaa yhdessä oikeuskanslerinviraston virkamiesten kanssa etukäteen valtioneuvoston yleisistunnon ja presidentin esittelyjen ratkaisuehdotusten esittelylistat liitteineen.

Tarkastus- ja tutustumiskäyntejä tehtiin viime vuonna 30.

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry