logo
Eniten kanteluita poliisista, sosiaali- ja terveydenhuollosta ja vankiloista Tulosta Sähköposti
pikku_parlamenttiEduskunnan oikeusasiamiehelle tuli vuonna 2010 lähes 4100 kantelua. Lisäksi oikeusasiamies käynnisti yli 60 tutkimusta omasta aloitteestaan.
Puolet kanteluista kohdistui jälleen muutamaa suureen asiaryhmään: poliisiin, sosiaalihuoltoon, terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon. Poliisikanteluita tehtiin lähes 700, sosiaalihuollosta kanneltiin yli 500 kertaa, terveydenhuollosta tuli noin 450 ja vankiloista 350 kantelua.
 
Viimeisten kymmenen vuoden aikana kanteluiden määrä on lisääntynyt noin 65 %. Merkittävin syy tähän on juuri edellä mainituissa suurissa asiaryhmissä tapahtunut kantelumäärän kasvu. Yli puolet kanteluista tulee sähköpostitse.

Vuonna 2010 oikeusasiamies ratkaisi kanteluita ja omia aloitteita yhteensä yli 4000.

Aikaisempaa enemmän toimenpiteitä

Oikeusasiamies antoi viime vuonna 50 huomautusta ja esitti moittivan tai ohjaavan käsityksen 666 tapauksessa, mikä on yli 19 prosenttia viime vuonna tehdyistä ratkaisuista.

Näiden oikeusasiamiehen toimenpiteisiin johtaneiden ratkaisujen määrä on viime vuosina noussut.

Myös toimenpiteistä enin osa kohdistui poliisiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon vuonna 2010. Tämä vastaa myös pitkän aikavälin kuvaa.

Toisaalta tuomioistuimiin, verotukseen, syyttäjiin ja sosiaalivakuutukseen kohdistuu vähän toimenpiteitä. Tämä johtuu osaltaan siitä, että kanteluissa on usein kysymys tuomioistuinten tekemistä päätöksistä, joiden sisältöön oikeusasiamies ei yleensä voi puuttua.

Tarkastuksia edellisvuotta enemmän
 
Oikeusasiamiehen tehtävänä on myös tehdä tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa. Tarkastusten keskeisimpiä kohteita ovat vankilat, poliisivankilat, psykiatriset sairaalat ja puolustusvoimien yksiköt. Vuoden 2010 aikana tarkastuksia tehtiin 68 kohteeseen eli enemmän kuin edellisenä vuonna.
 
 
(EOK-viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry