logo
Suomen valtiolle jälleen tuomio ihmisoikeusloukkauksesta Tulosta Sähköposti
eit_oikeusEuroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi Suomen valtiolle langettavan tuomion sananvapauden loukkaamisesta.
Tässä tapauksessa oli kyse uutisoinnista oikeudenkäynnistä, joka koski yksityiselämän suojaa ja sananvapautta. Helsingin Sanomat oli julkaissut kaksi oikeudenkäyntiin liittyvää uutista. Näistä ensimmäisessä kuvailtiin oikeudenkäyntiä, kerrottiin asianomistajan koko nimi, tuomioistuimen tuomio sekä joitakin yksityiskohtia asianomistajan yksityiselämästä.

Yksityiselämään liittyvät tiedot olivat samoja, jotka oli paljastettu aikaisemmin Ilta-Sanomissa, joka oli uutisointia koskevan oikeudenkäynnin osapuoli. Myöhemmässä uutisessa ainoastaan viitattiin oikeudenkäyntiin ilman nimiä ja pohdittiin yleisemmin rikoslain säännöstä yksityiselämään suojan loukkaamisesta.

Tapauksessa lehden toimittaja ja päätoimittaja oli tuomittu kansallisissa tuomioistuimissa sakkorangaistukseen yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Lisäksi heidän ja sanomalehden oli maksettava vahingonkorvausta ja asianomistajan oikeudenkäyntikulut.

EIT:n mukaan henkilöille ja Helsingin Sanomille tuomitut seuraamukset rajoittivat sananvapautta. Tuomioistuin arvioi yksityiselämän suojaa suhteessa sananvapauden rajoittamiseen. EIT otti huomioon samaa asianomistajaa ja iltapäivälehteä koskeneen aiemman ratkaisunsa, jolloin se oli todennut, ettei asianomistaja presidenttiehdokkaan kampanjan viestintävastaavana ollut ollut täysin yksityinen henkilö, vaan Iltasanomat oli voinut kuvailla henkilön yksityiselämää asiallisesti ja tosiasioihin perustuen.

EIT piti ainoana olennaisena erona kyseessä olevaan tapaukseen kulunutta aikaa, sillä HS:n oikeudenkäyntiä koskeva uutisointi oli tapahtunut kaksi vuotta presidenttiehdokkaan vaalikampanjan jälkeen. EIT kiinnitti huomiota siihen, että asianomistajan yksityiselämää koskevat tiedot olivat tulleet jo aikaisemmin ilmi ja että HS:n uutisointi perustui julkiseen oikeudenkäyntiin ja julkiseen tuomioistuimen tuomioon.

EIT katsoi, ettei asiassa suoritetussa harkinnassa ollut saavutettu kohtuullista tasapainoa eri intressien välillä.

EIT määräsi valtion korvaamaan valittajille yhteensä 29 030,08 euroa aineellisesta vahingosta ja 8 000 euroa oikeudenkäyntikuluistaan.

EIT jakoi Suomelle viime vuonna 17 tuomiota

Suomi on joutunut edelleen muita Pohjoismaita useammin Euroopan ihmisoikeusistuimeen (EIT).

Tuoreen vuosiraportin mukaan Suomi sai viime vuonna 17 langettavaa tuomiota, kun esimerkiksi Ruotsi sai niitä kuusi. Muut Pohjoismaat saivat langettavia tuomioita Ruotsiakin vähemmän.

Suomi sai eniten langettavia tuomiota liian pitkistä oikeudenkäynneistä sekä sananvapauden loukkaamisista.


 
 
(EOK-viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry