logo
Apulaisoikeuskansleri: Tietosuojavaltuutettu rikkoi lakia Tulosta Sähköposti
mikko_puumalainen_apulaisoikeuskansleriApulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen moittii tietosuojavaltuutetun toimintaa tapauksessa, jossa selvityspyynnön tekijä sai kinuta tietoja asiansa etenemisestä ja jäi silti useasti vaille viranomaisten vastausta.

 

Neljännen kerran byrokratian rattaisiin unohduttuaan mies hermostui ja kanteli asiasta oikeuskanslerille.

Kantelijan mukaan tietosuojavaltuutetun laiminlyönnit aiheuttivat hänelle ”tarpeettomia kuluja ja ajanhukkaa”. Asian käsittely kesti kaikkiaan 16 kuukautta.

Kantelijan selvityspyyntö tuli tietosuojavaltuutetun toimistossa vireille 31.10.2007 ja ratkaistiin 3.3.2009. Käsittelyaika oli siten noin 16 kuukautta. Vastauksessaan kantelijalle tietosuojavaltuutettu on pahoitellut sitä, ettei hän saanut vastausta
kohtuullisessa ajassa. Tämän tietosuojavaltuutettu kertoi johtuneen erityisesti työelämän tietosuojaa koskevien kysymysten ruuhkautumisesta toimistossaan. Tehtäviä oli sittemmin jaettu uudelleen ruuhkien purkamiseksi.
 
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on selvityksessään oikeuskanslerille selostanut tarkemmin ruuhkautumista ja toimia sen purkamiseksi. Selvityksen antamisajankohtana tietosuojavaltuutetun toimistossa ei enää ollut käsittelyruuhkaa työelämän tietosuojan sektorin osalta.
 
Apulaisoikeuskansleri on tietosuojavaltuutetun kanssa samaa mieltä hänen Maunulle antamansa vastauksen viipymisestä. Kantelija ei saanut vastausta Murtomäelle 8.9.2008 lähettämäänsä sähköpostiviestiin eikä tietosuojavaltuutetulle 24.9.2008 lähettämäänsä sähköpostiviestiin.
 
Tietosuojavaltuutettu ei ole käsitellyt vastaamattomuutta selvityksessään.
 
Murtomäki on selvityksessään kertonut, ettei ollut ehtinyt vastata sanottuihin tiedusteluihin toimiston työelämän tietosuojaan liittyvien asioiden jutturuuhkan ja kiireellisten virkatehtävien vuoksi.
 
Apulaisoikeuskansleri katsoo sekä tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sekä ylitarkastaja Mia Murtomäen laiminlyöneen tiedusteluun vastaamista koskevien säännösten noudattamisen.
 
Perustuslain hyvän hallinnon periaate edellyttää, että viranomaiselle tulleeseen tiedusteluun on vastattava.
 
 
(EOK-viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry