logo
Lääkärijäsenten toiminnan läpinäkyvyyttä parannettava vakuutusoikeudessa Tulosta Sähköposti
jarmojuntunen_2011Lääkärien osallistuminen tuomioistuimen kokoonpanoon on suomalainen erityispiirre eikä vastaavaa järjestelmää lainkaan tunneta Euroopan muissa maissa, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen
 
 
 
 
Vakuutusoikeus ratkaisee vuosittain 6000 sosiaaliturvaan liittyvää valitusasiaa, joissa ratkaisu olennaisesti riippuu lääketieteellisestä asiantuntemuksesta. Vakuutusoikeuden kokoonpanoon kuuluu lääkärijäseniä mutta se voi pyytää tuomioistuimen ulkopuoliseltakin asiantuntijalta lääketieteellisen lausunnon. Lääkärien osallistuminen tuomioistuimen kokoonpanoon on suomalainen erityispiirre eikä vastaavaa järjestelmää lainkaan tunneta Euroopan muissa maissa, sanoo Juntunen.
 
Järjestelmän suurimpana puutteena on pidetty sen sulkeutuneisuutta ulkopuoliselta arvioinnilta siksi, että lääkärijäsenten lausunnot asiaa ratkaistaessa ovat neuvottelusalaisuuden piirissä. Asianosainen ei voi koskaan tietää, mitä lääkärijäsen on hänen terveydentilastaan lausunut, toteaa Juntunen.
 
Varsinaiseen ratkaisukokoonpanoon kuuluva lääkärijäsen voi ennen lausuntoaan valittajan terveydentilasta pyytää konsultaatiota muilta vakuutusoikeuteen kuuluvilta lääkärijäseniltä. Näidenkin antamia lausuntoja pidetään vakuutusoikeuden vakiintuneessa käytännössä neuvottelusalaisuuteen kuuluvina. Lääkärijäsenten keskinäinen, asianosaisilta salaiseksi jäävä yhteistyö loukkaa räikeästi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa turvattua oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatetta, jonka loukkaamisesta Suomi on saanut lukuisia langettavia tuomioita, huomauttaa Juntunen.
 
Vakuutusoikeuden lääketieteellisten asiantuntijoiden kannanotot on tultava asianosaisten tietoon, vaatii Juntunen. Varsinaisen lääkärijäsenen mielipiteen pitää tulla ymmärrettävästi ja selvästi näkyviin tuomion perusteluista. Muiden asiassa konsultoivien lääkärijäsenten kannanotot on esitettävä niin, että asianosaiset voivat niitä arvioida ja tarvittaessa antaa niistä lausuntonsa, Juntunen lisää. 
 
Lääkärijäsenten sidonnaisuuksia ei nykyisin selvitetä ennen nimitystään vakuutusoikeuteen. Mahdollinen esteellisyys vakuutusoikeuden ratkaistessa valitusasiaa ei koskaan tule asianosaisten tietoon, huomauttaa Juntunen. Esteettömän kokoonpanon turvaamiseksi on perustettava julkinen rekisteri, jossa lääkärijäsenten sidonnaisuudet ilmoitetaan kattavasti, ja jota päivitetään vähintään kolmen kuukauden välein, ehdottaa Juntunen. Rekisterissä on oltava tiedot myös niiden asiantuntijalääkärien osalta, jotka antavat vakuutusoikeuden pyynnöstä mahdollisesti lausuntoja sen ratkaistavissa asioissa, jatkaa Juntunen.
 
Toiminnanjohtaja Jarmo Juntusen mukaan vakuutusoikeuden toiminnassa epäkohtana pidetään myös suullisten käsittelyjen vähäisyyttä. Suullisen käsittelyn lisääminen vakuutusoikeudessa olisi erityisen tärkeätä silloin, kun käsitellään vaativaa ja tulkinnanvaraista lääketieteellistä asiaa, Juntunen sanoo. 
 
Lakiin tulisi kirjata säännös pakollisesta suullisesta käsittelystä vaativia ratkaisutilanteita varten, jotta oikeusturvaodotukset voitaisiin turvata tasapuolisesti kaikkien niiden valittajien kesken, jotka eivät käytä lainopillisen koulutuksen saanutta avustajaa, vaatii Juntunen.

 

Toiminnanjohtaja, perussuomalaisten kansanedustajaehdokas Jarmo Juntunen käsittelee aihetta laajemmin blogikirjoituksessaan osoitteessa www.jarmojuntunen.fi  / blogi.

 

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry