logo
Suomi jälleen tuomiolla ihmisoikeustuomioistuimessa Tulosta Sähköposti
eitEuroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi jälleen Suomelle langettavan tuomion oikeudenkäynnin pituutta koskeneessa asiassa.
 
Tuomio tuli, koska Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa taattua oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli rikottu oikeudenkäynnin liiallisen keston perusteella.

EIT totesi, ettei valittajaa koskenut rikosoikeudenkäynti ollut tapahtunut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan edellyttämässä kohtuullisessa ajassa, sillä asian käsittely oli kestänyt yhteensä lähes kahdeksan vuotta ja yhden kuukauden kolmessa oikeusasteessa.

Esitutkinta ja syyteharkinta olivat kestäneet yhteensä lähes neljä vuotta ja kymmenen kuukautta, mitä aikaa EIT piti melko pitkänä, vaikka kyse oli talousrikosasiasta. Asian käsittely käräjäoikeudessa kesti yli vuoden ja kolme kuukautta ja hovioikeudessa vuoden ja seitsemän kuukautta. Korkeimman oikeuden valituslupaharkinta kesti neljä kuukautta.

Suomen valtio määrättiin maksamaan valittajalle 3 000 euroa korvauksena aineettomasta vahingosta.
 
(EOK.viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry