logo
Valtakunnansyyttäjävirasto sananvapauden loukkaajana Tulosta Sähköposti

sananvapausoikeusEOK:n taholta on seurattu huolestuneena syyttäjälaitoksen systemaattista hyökkäystä sananvapausihmisoikeuksia vastaan.

 

 

Viime aikoina on varsinkin maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvien keskuudessa esitetty paljon väitteitä siitä, että valtakunnansyyttäjänvirasto vainoaa heitä ajamalla sananvapautta räikeästi loukkaavaa linjaa. Tästä asiasta on kirjoittanut hyvin analyyttisesti esimerkiksi Jussi Halla-Aho, joka tunnetaan myös perussuomalaisena kansanedustajaehdokkaana Helsingissä.

Valtakunnansyyttäjänvirasto on kuitenkin paljon syvemmällä ihmisoikeusloukkauksissa kuin yleisesti tiedetään. Tässäkin voidaan todeta vain pintaraapaisuja syyttäjien ylimmän johdon selkeästä osallisuudesta demokraattisen oikeusvaltion tuhoamiseen häikäilemättömillä hyökkäyksillä sananvapausihmisoikeuden tuhoamiseksi. Olisi tarpeellista, että asiaa tutkittaisiin ja siitä keskusteltaisiin lisää, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi sananvapausihmisoikeuden loukkaukseksi tapauksessa Nikula (21.03.2002) syyttäjää arvostelleen juristin tuomitsemisen. Ihmisoikeusloukkaus oli tapahtunut, vaikka tuomion kohteena olevassa Korkeimman oikeuden ratkaisussa Vaasan hovioikeuden tuomiota oli lievennetty jopa jättämällä syyttäjää arvostellut juristi ilman rangaistusta, mutta kuitenkin vahingonkorvausvelvolliseksi.

Hovioikeuden tekemän törkeän ihmisoikeusloukkauksen osalta päätöstä oli tekemässä Matti Kuusimäki, joka muutaman vuoden päästä nostettiin syyttäjälaitoksen johtajaksi, valtakunnansyyttäjäksi, muistuttaa Juntunen.

Merkittävä yksityiskohta on se, että entinen verotarkastaja arvosteli kirjassaan epäsuorasti valtionsyyttäjä Matti Nissistä ja tämän verotarkastajana toiminutta vaimoa suoraan. Valtionsyyttäjä Nissisen perhe tai vähintäänkin syyttäjän vaimo hyötyi ihmisoikeusloukkauksesta, koska sittemmin (06.07.2010, tapaus Mariapori) EIT totesi jo pelkän velvollisuuden maksaa vahingonkorvausta ihmisoikeusloukkaukseksi.

EOK:n tiedossa ei ole, ovatko ihmisoikeuksien loukkauksesta hyötyneet verotarkastajat rahat palauttaneet. Valtio joutui joka tapauksessa maksamaan noin 50.000 euroa ihmisoikeusloukkauksen johdosta, sanoo Juntunen.

EOK:n tiedossa on, että Matti Kuusimäen jälkeen syyttäjälaitoksen johtoon valittiin Matti Nissinen, jonka johtaman syyttäjälaitoksen edustajat vaativat säännönmukaisesti tuntuvia vankeusrangaistuksia sananvapauden käyttämisestä. Kuitenkin sellaisen tulisi olla hyvin harvinainen poikkeus EIT:n mielestä, toteaa Juntunen.

(EOK-viestintä, Sanomat24)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry