logo
Oikeudenmukaisempaa veropolitiikkaa Suomeen Tulosta Sähköposti
jarmo_juntunen_toiminnanjohtaja_eokPoliittisissa juhlapuheissa meille kerrotaan, että Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa demokratia toimii. Demokratian perusedellytys on, että valtiovalta kohtelee kaikkia kansalaisiaan samanarvoisesti. Näinhän asia ei aina ole, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

 

 

 

Verotuksellisesti Suomi kohtelee kansalaisiaan epädemokraattisesti, sanoo Juntunen.

 

 

Valtiovarainministeriön budjettiesitys vuodelle 2011 ei lupaa hyvää pieni- ja keskituloisille. Martti Hetemäen verotyöryhmän esitykset lisäisivät myös verotuksen epäoikeudenmukaisuutta entisestään. Verotyöryhmä unohti pienipalkkaiset, sanoo Juntunen.

 

Valtion velkaantumisaste vaatii veropohjan laajentamista mikäli nykyinen julkisten palveluiden määrä ja taso halutaan säilyttää. Epätasaisen tulonjaon ja verotuksen myötä Suomessa on kasvava köyhälistö, satojatuhansia ihmisiä, joista valtaapitävät välittävät vain puheissaan. Ei voi olla niin, että palkansaajat, pieni- ja keskituloiset rahoittaisivat yritysten veronkevennyksen kiristyvänä kulutusverotuksena. Verot on suunnattava maksukyvyn mukaan, huomauttaa Juntunen.

 

Hetemäen työryhmän esitys siirtää verotusta kulutusveroiksi, joissa päämuotona on arvonlisävero. Kun kulutusveroprosentti on kaikille sama tästä seuraa, että pienituloiset maksavat tuloistaan kulutusveroa suhteessa enemmän kuin suurituloiset. Tällöin verotus vain kasvattaa tuloeroja.

Unohdettiinko Hetemäen työryhmässä yrittäjätkin? Yrittäjiä sapettaa se, että oman pääoman tuoton verotus on edelleen osittain kahdenkertaista, sillä se kohdistuu sekä yritykseen että omistajaan. Pääomaveron voisi muuttaa progressiiviseksi ja periä veroa suurimmissa pääomatuloissa tulon lisäyksestä enemmän. Pienissä pääomatuloissa verotusta taas voisi alentaa samalle tasolle kuin vastaavissa pienissä palkkatuloissa, ehdottaa Juntunen.

 

Verotuksella on myös tuettava investointeja oman yrityksen kehittämiseen. Tällä menolla yrittäjät siirtyvät sijoittamaan kohteisiin, jotka ovat omaa yritystoimintaa kevyemmin verotettuja, ennustaa Juntunen.

 

Jos Suomeen halutaan luoda yksityiselle sektorille uusia työpaikkoja, työn verotusta ja sitä kautta työn hintaa yrittäjälle on laskettava. Uusia työpaikkoja ei synny, jos työn teettäminen samalla kallistuu.

 

Yhtälön ymmärtämiseksi ei tarvitse kuin peruskoulun matematiikkaa, toteaa Juntunen.

 

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry