logo
Oikeusaputoimistoissa käsiteltiin viime vuonna 71300 asiaa Tulosta Sähköposti
oikeusaputoimisto_ahvenanmaaValtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2009 yhteensä 71 300 julkisen oikeusavun asiaa, mikä oli 160 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin.
 
Käsitellyistä asioista oli julkisten oikeusaputoimistojen antamaa oikeusapua 46 700 ja oikeusapupäätöksiä yksityiselle asiamiehelle 21 000 asiaa. Lisäksi käsiteltiin 3 600 muuta asiaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista.

Vuonna 2009 oikeusaputoimistoissa käsitellyissä 71 300 oikeusavun asiassa yleisimmät toimenpiteet olivat oikeudellinen neuvo (35 %), oikeusapupäätös yksityiselle asiamiehelle (29 %), tuomioistuinkäsittely (15 %) sekä asiakirjan laatiminen ja toimitukset (13 %).

Julkinen oikeusapu pysyi vuonna 2009 määrältään ja laadultaan hyvin samanlaisena kuin muutamana edellisenä vuotena. Eniten julkista oikeusapua annettiin rikosasioissa, avioliitto- ja perheoikeudellisissa asioissa sekä perintöasioissa. Yksityisten asiamiesten antaman oikeusavun määrästä 67 prosenttia kohdistui rikosasioihin. Oikeusavun asiakkaista 67 prosenttia oli alle 50-vuotiaita. Asiakkaista miehiä oli kolmisen tuhatta enemmän kuin naisia.

Noin 40 prosenttia oikeusaputoimistojen käsittelemistä asioista vuonna 2009 käsiteltiin samana päivänä. Keskimäärin asian käsittelyaika oli kolme kuukautta. Kolmessa prosentissa tapauksista käsittelyaika oli 18 kuukautta tai pidempi. Oikeusavun saajista 73 prosentilla oli kulujen omavastuuprosentti nolla. Tilastoissa ei ole mukana sellaisia oikeusavun saajia, joiden omavastuu oli 100 %, eli asiakas joutui maksamaan kulunsa itse.

Kuva: Oikeusaputoimisto, Ahvenanmaa

(EOK-viestintä, Sanomat24)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry