logo
Oikeusasiamies: Silmän verkkokalvot korjattava myös päivystyksessä Tulosta Sähköposti
silmaklinikka_husSilmästä irtoava verkkokalvo on voitava korjata myös päivystysaikana. Oikeusasiamiehen mielestä leikkauksia ei saa keskittää kaavamaisesti virka-aikaan. Jokaisessa yliopistosairaalassa tuleekin olla valmius hoitaa kiireellisiä verkkokalvon irtautumia.
 
Sairaanhoitopiirien on ilmoitettava kiireellisen hoidon järjestämisestä yliopistosairaaloissaan oikeusasiamiehelle vuoden loppuun mennessä.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen puuttuu leikkaushoitoon Helsingin ja Uudenmaan HYKS Silmätautien klinikan menettelyn vuoksi.

Klinikalla on ollut käytössä yleisohje, jonka mukaan verkokalvonirtaumaleikkauksia ei tehty päivystysaikana vaan ne tuli keskittää ensisijaisesti virka-aikaan. Mikäli potilaita on uhkasi tarkan näön menettäminen heitä leikattiin myös viikonloppuisin mikäli päivystäjänä sattui olemaan riittävän kokenut kirurgi. Leikkauksia tehtiin myös hälytystyönä.

Jääskeläinen korostaa, että tiettyjen lääketieteellisten toimenpiteiden rajoittaminen kaavamaisesti on lainvastaista. HYKS Silmätautien klinikalle onkin syyskuussa perustettu päivystyspiste verkkokalvopäivystystä varten.

Jääskeläisen mukaan yliopistosairaaloiden ympärivuorokautinen päivystys ja leikkaushoito takaavat potilaille riittävän hoidon kiireellisissä tapauksissa. Yliopistosairaaloilla onkin oltava riittävät voimavarat ja osaaminen myös verkkokalvonirtaumaleikkauksiin virka-ajan ulkopuolella.

Keskussairaaloilta sen sijaan ei voida vaatia silmäsairauksien ympärivuorokautista päivystystä.

Suomessa on viisi yliopistosairaalaa: Helsingin, Turun, Oulun, Tampereen ja Kuopion yliopistosairaalat.

Aiheesta kertoi Yle-uutiset ensimmäisenä.

(EOK-viestintä, Sanomat24)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry