logo
Vallankäytön ja päätöksenteon vääristymiä – seminaari Lapin yliopistolla Tulosta Sähköposti

oikeusturvaseminaari_eokEOK järjesti Rovaniemellä Lapin yliopistolla oikeusturvaseminaariin. Tilaisuudessa selvitettiin, miksi ja miten päätöksenteon laatua voidaan parantaa hyvän ja oikeudenmukaisen elämän rakentamiseksi ihmisille toteuttamalla perus- ja ihmisoikeudet mahdollisimman täysimääräisinä ja reaalisina.

 

 

 

 

Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas, EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen esitti vallankäyttöön ja päätöksentekoon liittyviä vääristymiä, jotka liittyvät hänen julkistamiinsa suomalaisen politiikan puhdistamisen teeseihin. Teesien tarkoituksena on vahvistaa ja edistää suomalaisen poliittisen järjestelmän ja hallinnon uskottavuutta.

 

Juntusen esityksessä esimerkkeinä olivat mm. lääkkeiden virheelliseen ja liialliseen käyttöön, sosiaalisten palveluiden huonontamiseen, vakuutuskorvausten virheelliseen epäämiseen sekä syyttäjien, tuomareiden ja asianajajien toimintaan liittyvät virhepäättelyt.

 

Vaikenemisen Laki on YTM, MBA Pekka Matvejeffin Lapin yliopistossa tekeillä olevan organisaatio- ja liikkeenjohtotutkimuksen kenttään kuuluvan väitöskirjatutkimuksen työnimi. Pekka Matvejeff kertoi väitöskirjaprojektiinsa liittyen, miksi ja miten Suomessa vaietaan päätöksenteon ja vallankäytön vääristymistä ja niiden seurauksista.

 

Matvejeff sekä OTT, dosentti Petter Kavonius käsittelivät molemmat päätöksenteon ja päättelyn vääristymiä heuristics and biases -koulukunnan kansainvälisten päättelyn ja päätöksenteon tutkimusten kannalta. Virhepäättelyyn johtavassa heuristiikassa on kyse mm. siitä, että päättelyssä ja päätöksenteossa ei oteta huomioon kaikkea siihen relevantisti kuuluvaa tietoa, koska lukkiutuminen ideologisiin tai asenteellisiin ennakkolähtökohtiin estää näkemästä todellisuutta.

 

Kavonius arvioi Jarmo Juntusen teesien sekä perussuomalaisten politiikan mahdollisuuksia parantaa päätöksenteon laatua ja välttää virheellistä päätöksentekoa.

Perussuomalaisia syytetään Kavoniuksen mukaan populismista, koska heillä ei ole olemassa kankeaa ideologiaa tai yksityiskohtaista toimenpidelistaa. Neuvostoliitossa oli kankea ideologia sekä suunnitelmatalouden tarkat 5-vuotissuunnitelmat, mutta se ei tuottanut hyvää päätöksentekoa.

Päättelyn ja päätöksenteon korkean tason ja laadun kannalta on tärkeää, että seurataan ajan tapahtumia ja ihmisten havaintoja sekä kokemuksia silmät, korvat ja mielet auki. Tämä on selkeästi osa perussuomalaisten toimintatapaa Kavoniuksen havaintojen mukaan:

”Perussuomalainen lähestymistapa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, populismikin sellaisena kuin Timo Soini on sitä hahmotellut omassa 1988 julkaistussa pro gradu –tutkielmassaan, antaa mahdollisuuden päättelyn ja päätöksenteon laatua nostavaan dynamiikkaan.

oikeusturvaseminaari_eok_iso 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry