logo
Tampereen kaupungille huomautus Koukkuniemen vanhainkodin henkilökunnan määrästä Tulosta Sähköposti
vanhustenhoitoTampereen kaupunki on taas saanut huomautuksen Koukkuniemen vanhainkodin henkilökunnan määrästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon, aiemmin Länsi-Suomen lääninhallitukseen on tullut kaksi kantelua riittämättömästä hoitohenkilöstöstä Koukkuniemen vanhainkodissa.

 

Vuoden 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen ja vuoden 2009 vanhusten ympärivuorokautisen hoivan ja palvelujen valvontaohjelman mukaan, ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa toteutettaessa on huolehdittava, että siinä toteutuu asiakkaan ihmisarvoinen kohtelu. Lisäksi hoidosta ja hoivasta vastaavaa, ammattitaitoista henkilökuntaa tulee olla riittävästi.

 

Suositukset tarkoittavat todellista hoitohenkilökunnan määrää, jossa poissaolevien osuus korvataan sijaisilla.  Koukkuniemessä on ollut vaikeuksia toteuttaa ympärivuorokautisessa hoidossa edes tyydyttävää henkilöstömitoitusta, sillä Tampereen kaupunki ei ole palkannut aina sijaisia henkilökunnan poissaolojen vuoksi.

 

Koukkuniemessä 14 hoitajan vaje 

 

Tampereen kaupunki ei ole toteuttanut vanhainkotihoidossa muistisairaiden asukkaiden tarvitsemaa korkeampaa henkilöstömäärää, mikä suositusten mukaan on 0,7 työntekijää asukasta kohden. Tampereen kaupungin tuleekin lisätä seitsemän hoitajaa muistisairaille hoitoa antaville osastoille.

 

Kaupunki on esittänyt, että hoitotyön henkilöstömäärään luettaisiin vanhustyöhön osallistuvien laitoshuoltajien työpanos. Aluehallintovirasto toteaa, että ettei avustavia laitoshuoltajia voida laskea hoitohenkilöstöön, koska muuta henkilökuntaa tarvitaan vielä seitsemän työntekijää nykyistä enemmän.

 

Aluehallintovirasto on hoitohenkilöstön vähäisyyden vuoksi antanut Tampereen kaupungille huomautuksen hoitohenkilöstön määrän lisäämisestä 14 hoitajalla helmikuun alkuun 2011 mennessä.

 

Tampereen kaupungin tulee antaa joulukuun loppuun 2010 mennessä aluehallintovirastolle selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin se on asiassa ryhtynyt.

 

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry