logo
Viranomaisen on toimittava avoimesti ja oltava aktiivinen Tulosta Sähköposti
jarmo_juntunen_eduskuntavaalit_2011Väestö ikääntyy Suomessakin nopeaan tahtiin niin kuin muuallakin Euroopassa. Ikääntyvien ihmisten palvelujen ja rakennetun ympäristön kehittäminen tulee olemaan jatkuvasti yhä suurempien haasteiden edessä, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja, Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas Jarmo Juntunen.
 
 
Ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja Unto Silvennoisen mukaan neuvoston tekemät aloitteet pölyyntyvät Rovaniemen kaupunginhallituksen laatikoissa pitkiäkin aikoja.
 
Suomen lainsäädäntöön omaksuttiin vuonna 1999 viranomaisia koskeva avoimuusperiaate. Viranomaisilla on laissa säädetty velvollisuus tuottaa itse tietoa ja jakaa sitä aktiivisesti niille, joille siitä voidaan arvioida olevan apua heidän valvoessaan omia oikeuksiaan ja etujaan asioidessaan viranomaisten luona.
 
Tämä julkisuuslaissa omaksuttu periaate sai vahvistusta vuoden 2000 uudessa perustuslaissa (säännös 20.2 § jokaiselle kuuluvasta ympäristöä koskevasta vaikutusmahdollisuudesta). Tämä perusoikeudeksi nostettu periaate velvoittaa kaikkia viranomaisia varaamaan vaikutusmahdollisuuden kaikille kansalaisille silloin, kun päätetään heidän omaa elinympäristöään koskevista asioista, toteaa Juntunen.
 
Perusoikeuksien periaatteiden toteuttamiseen tarvitaan aktiivinen ja palvelualtis virkamies. Silvennoisen mukaan Rovaniemellä toimiva Ikäihmisten neuvosto ei ole saanut ehdotuksilleen kanpunginhallituksessa juurikaan positiivista palautetta. Kaupunginhallitus on käsitellyt monia Ikäihmisten neuvoston ehdotuksia yli puolikin vuotta saamatta silloinkaan aikaan asiallisesti perusteltuja vastauksia niihin. Vaikuttaa selvästi siltä, että viranomaisen passiivisuudella on tarkoituksensa: "älkää häiritkö meitä!", sanoo Juntunen.
 
Väestö ikääntyy Suomessakin nopeaan tahtiin niin kuin muuallakin Euroopassa. Juntusen mielestä ikääntyvien ihmisten palvelujen ja rakennetun ympäristön kehittäminen tulee olemaan jatkuvasti yhä suurempien haasteiden edessä.
 
Kun kunnallisessa hallinnossa asioista päätetään, tulisi tulevaisuudessa ikääntyvien ihmisten edellytykset ottaa huomioon yhä paremmin, Juntunen toteaa. Tämä edellyttää viranomaisilta herkkää korvaa kuunnella niitä, joilla näistä asioista on parasta tietämystä eli ikääntyvillä itsellään. Työelämästä eläkkeelle siirtyvien määrä jatkaa kasvuaan myös äänestäjäkunnassa, joten tämän väestöryhmän asioita ei luulisi olevan varaa jättää ottamatta huomioon, huomauttaa Juntunen.
 
Lapin vaalipiirissä kansanedustajaehdokkaana olevan Jarmo Juntusen vaalisivut ovat osoitteessa www.jarmojuntunen.fi .
 
 
 
(EOK-viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry