logo
Vähemmistövaltuutettu huomautti lääkäreitä salassapitovelvollisuudesta Tulosta Sähköposti
terveyskeskusVähemmistövaltuutettu on ottanut yhteyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan koskien oleskelulupaa hakevien henkilöiden potilastietojen luovuttamista iänmäärittämistä varten.

 

 

Vähemmistövaltuutettu antoi aiemmin kesäkuussa aloitteen Valviralle muistuttaa lääkäreitä säännöistä ja potilastietojen salassapitovelvoitteesta. Vähemmistövaltuutetun tietoon on tullut muutamia tapauksia, joissa lääkäri on ottanut maahanmuuttoviranomaisen roolin ja antanut turvapaikanhakijan potilastietoja eteenpäin.

Tapauksissa hammaslääkäri on hoidon yhteydessä arvioinut potilaan iän poikkeavan ilmoitetusta. Lääkäri on ottanut yhteyttä Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitokseen ja pyytänyt potilaan iänmääritystä.

Oikeuslääketieteelliseen iän selvittämiseen voi ryhtyä ainoastaan poliisin, rajavartiolaitoksen tai Maahanmuuttoviraston pyynnöstä. Iänmäärityksiä tehdään pienelle osalle turvapaikanhakijoista. Toimeen ryhdytään, kun esimerkiksi poliisi arvioi ettei hakijan ulkoinen olemus ja ilmoitettu ikä vastaa toisiaan.

Ulkomaalaislain mukaan henkilön iän selvittäminen vaatii henkilön itsensä ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan kirjallisen suostumuksen. Mikäli lääkäri epäilee, että alaikäisenä oleskelulupaa hakeva potilas on täyttänyt 18-vuotta, hän voi keskustella iän selvittämisestä potilaan itsensä ja hänen huoltajansa kanssa. Ilman suostumusta lääkäri ei saa ilmoittaa potilasta ikätutkimuksista vastaavalle viranomaiselle.

Viime vuonna syyskuun loppuun mennessä iänmäärityksiä oli tehty 92 kappaletta. Näistä tapauksista 55 oli sellaisia, joissa hakijan määriteltiin täysi-ikäiseksi.

Aihetta käsitteli YLE uutiset ensimmäisenä.

 

(EOK-viestintä, Sanomat24)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry