logo
Oikeuskansleri: Asioiden viipyminen ja hätäinen lainvalmistelu yhä ongelma Tulosta Sähköposti
laki_suomenOikeuskanslerin mukaan asioiden viipyminen eri virkamiesten käsittelyssä on yhä ongelmallista, vaikka oikeuskanslerille tehtyjen kanteluiden määrä pysyi ennallaan. Myös ministeriöiden hätäinen lainvalmistelu saa oikeuskanslerilta moitteita.

 

 

Esimerkiksi lainvalmistelu lääkelaitoksen tehtävien siirtämisessä Kuopioon sujui sosiaali- ja terveysministeriössä niin vauhdikkaasti, ettei virkamieskoneisto pysynyt perässä, oikeuskansleri Jaakko Jonkka sanoo YLE Uutisille.

Oikeuskanslerille tehtiin viime vuonna 1 762 kantelua, selviää oikeuskanslerin vuoden 2009 vuosikertomuksesta.

Oikeuskansleri valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet tehtävissään sekä julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Vuosikertomuksen mukaan eniten kanteluja tuli yleisten tuomioistuinten, poliisin ja valtioneuvoston ja ministeriön toiminnasta. Kanteluasioita ratkaistiin 1 748, mikä on noin 250 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Ratkaistuista kanteluista n. kymmenen prosenttia eli 176 kantelua johti toimenpiteisiin. Syytteeseen johti neljä kantelua, huomautukseen kymmenen ja esitykseen yksi. Suurin osa toimeenpiteisiin johtaneista kanteluista oikeuskansleri saattoi päätöksensä tiedoksi 161:lle julkista tehtävää laittomasti hoitaneelle.

Vaalirahakohu työllisti nyös oikeuskanslerinvirastoa viime vuonna. Esteellisyysselvityksen entisen pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) vaalirahoituksesta on määrä valmistua vielä syyskuun aikana.

Oikeuskansleri antaa vuosittain eduskunnalle ja valtioneuvostolle kertomuksen virkatoimistaan.

Kuka tahansa voi kääntyä oikeuskanslerin puoleen

Käytännössä laillisuusvalvonta toteutuu ratkaisemalla kanteluja, joita oikeuskanslerille tehdään viranomaisten ja muiden julkisia tehtäviä hoitavien toiminnasta.
 
Oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä joko omassa asiassaan tai muutenkin, jos katsoo, että:
  • viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö on menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa tai
  • asianajaja on laiminlyönyt velvollisuuksiaan.

Oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä myös silloin, kun katsoo, ettei perustuslain takaama perusoikeus tai ihmisoikeus ole toteutunut.

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry