logo
Neljännes suomalaisista epäilee poliisia korruptiosta Tulosta Sähköposti
poliisiautotPoliisibarometrin (2010) mukaan 25 prosenttia suomalaisista uskoo, että poliisin sisällä esiintyy korruptiota tai epäeettistä toimintaa.

 

Epäeettiseksi toiminnaksi lasketaan esimerkiksi varkaudet, valtion omaisuuden väärinkäyttö ja työtovereiden seksuaalinen häirintä.

Poliisi saa kansalaisilta huonoimman arvosanan talousrikosten torjunnasta ja autovarkauksien selvittämisestä. Parhaiten virkavalta on onnistunut lupapalveluissa. Toiseksi parhaan arvion vastaajat antavat kiireellisiin hälytyksiin vastaamisessa.

Virkarikosepäilyt eivät näytä horjuttaneen uskoa poliisiin. Yhdeksän kymmenestä barometrin vastaajasta arvioi, että poliisi on erittäin tai melko luotettava. Epäeettisen toiminnan ja korruptioyritysten uskotaan pikemminkin kohdistuvan poliisiin kuin että virkavalta itse toimisi näin.

Poliisibarometrin mukaan 96 prosenttia vastaajista piti poliisia erittäin tai melko luotettavana. Vuonna 2007 luku oli 94 prosenttia. Kokemukset viimeisimmästä asioinnista poliisin kanssa olivat aikaisempaa paremmat. Erityisesti tuntemus siitä, että poliisi arvosti kansalaista asiakkaana sekä poliisin hienotunteisuus asiaa ja asiakasta kohtaan koettiin parantuneen. Poliisin asennoituminen koettiin puolueettomammaksi ja huolellisemmaksi. Lisäksi koettiin, että poliisi antoi riittävästi tietoa asiaan liittyen.

Epäeettisenä poliisin toimintaa kansalaisia tai yhteiskunnan muita toimijoita kohtaan pitää aiempaa pienempi osuus kansalaisista. Kansalaisten arvio poliisin suhtautumiseen muita kulttuureja edustaviin on muuttunut myönteisempään suuntaan. Entistä useampi kansalainen arvioi poliisin suhtautuvan muita kulttuureja edustaviin samoin kuin muihin suomalaisiin. Epäeettisen toiminnan ja korruptoituneisuuden uskotaan enemminkin kohdistuvan poliisiin kuin että poliisi toimisi itse näin. Tulos on sama kuin vuonna 2007.

Poliisitoiminnan laatua ja toimintaympäristöä arvioitiin sisäasiainministeriön tilaamassa poliisibarometrissa, jossa haastateltiin noin tuhatta 15-79 -vuotiasta. Tutkimus tehtiin nyt kuudennen kerran.

Rattijuoppous, huumeet ja väkivaltarikokset huolestuttavat

Kansalaisten mielestä poliisin tehtävistä tärkeimpinä pidettiin kiireellisiin hälytyksiin vastaamista, väkivaltarikosten selvittämistä ja torjuntaa, huumerikosten selvittämistä sekä kotiväkivaltaan puuttumista. Liikennevalvonnassa tärkeimpiä asioita ovat rattijuopumusvalvonta sekä nopeusvalvonta taajamissa.

Vastaajien mielestä poliisi on onnistunut tehtävissään vähintään yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Parhaiten poliisi on onnistunut lupapalveluissa. Toiseksi parhaiten poliisi on onnistunut kansalaisten mielestä poliisin tärkeimmässä tehtävässä eli kiireellisiin hälytyksiin vastaamisessa. Heikoimmin poliisin arvioidaan onnistuneen talousrikostorjunnassa ja autovarkauksien torjunnassa. Kansalaisten mielestä poliisin partiointinäkyvyydessä ei ole muutoksia aiempiin vuosiin.

Vuoteen 2007 verrattuna kansalaiset ovat vähemmän huolestuneita eri rikollisuuden ilmiöistä. Entistä useampi vastaaja on tehnyt jotain toimenpiteitä rikosriskin tai rikosvaaran torjumiseksi. Eri rikollisuusilmiöistä kansalaiset ovat huolestuneimpia rattijuoppoudesta, huumeiden käytöstä ja myynnistä, ampuma-aseella tehdyistä rikoksista sekä pahoinpitelyistä. Vähiten huolestuneita ollaan julkisilla paikoilla olevista juopuneista sekä nuorison kerääntymisestä keskustoihin ja julkisiin paikkoihin.

Kansalaisten mielestä poliisin palvelujen taso on pysynyt viimeisen vuoden aikana ennallaan

Barometrissä selvitettiin ensimmäistä kertaa kansalaisten arvioita siitä, miten poliisipalveluiden koetaan kehittyneen viimeisen vuoden aikana sekä arvioita kehityksestä tulevan vuoden aikana lupapalveluissa ja järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvissä poliisin hälytys- ja valvontapalveluissa. Tuloksia hyödynnetään syksyllä eduskunnalle annettavassa poliisin hallintorakenneuudistusta koskevassa selvityksessä.

Enemmistön mielestä (71%) palvelujen taso on pysynyt viimeisen vuoden aikana ennallaan. Noin joka kuudes vastaaja arvioi, että palvelut (sekä lupapalvelut että järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät poliisin hälytys- ja valvontapalvelut) ovat viimeisen vuoden aikana heikentyneet. Tämä osuus on kaksinkertainen verrattuna niihin, joiden mielestä palvelut ovat parantuneet.

Lupapalvelujen tason uskotaan pysyvän tulevana vuonna ennallaan. Noin joka kymmenes uskoo palvelujen parantumiseen ja hieman tätä suurempi osuus vastanneista arvioi, että palvelut heikentyvät. Hälytys- ja valvontapalveluissa kaksi kolmasosaa luottaa siihen, että palvelut säilyvät ennallaan. Noin viidennes vastaajista arvioi, että hälytys- ja turvallisuuspalvelut tulevat tulevaisuudessa heikentymään.

Poliisibarometri toteutettiin nyt kuudennen kerran (1999, 2001, 2003, 2005, 2007 ja 2010). Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy sisäasiainministeriön poliisiosaston toimeksiannosta ja sen tehtävänä on selvittää 15-79-vuotiaiden suomalaisten arvioita ja käsityksiä poliisin toimintaympäristöstä sekä poliisitoiminnan laadusta. Tutkimuksessa haastateltiin 1 027 henkilöä 80 paikkakunnalla tämän vuoden huhti-toukokuussa. Poliisibarometrin tulokset löytyvät sisäasiainministeriön verkkosivuilla: http://www.intermin.fi/julkaisu/292010 .

 

(EOK-viestintä, Sanomat24)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry