logo
Harjavallan sairaalan psykiatrisessa hoidossa laittomuuksia Tulosta Sähköposti
tahdon_vastainen_hoitoEduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan Harjavallan sairaalassa kuntoutettiin 2000-luvulla psykiatrisen hoidon potilaita lainvastaisilla menetelmillä.

 

 

Sairaala oli muuttanut käytäntöjään heti, kun se oli kuullut Valviran viime vuoden lopulla antaman lausunnon. Outoa oli, että vaikka lääninlääkäri oli tiennyt sairaalan menetelmistä ei hän ollut niitä estänyt. Oikeusasiamies Jääskeläinen ilmoitti sairaalalle sen menetelleen vastoin lakia.

Oikeusasiamiehen päätöksen mukaan kyse on sairaalan osastosta numero 25. Siellä käytettiin kuntoutusmenetelmää, jossa potilaat etenevät yksilöllistä tahtia viidelle eri tasolle. Ylimmälle tasolle päästyään he saivat etuja kuten ulkoiluja, omat vaatteet, kaapin avaimen itselleen ja omat tupakat.

Etenemiseen vaikutti potilaan vointi ja sääntöjen sekä hoitosuunnitelman noudattaminen. Jos potilas rikkoi sääntöjä neljästi viikossa, hän tippui yhden tason alaspäin. Vakavasta rikkeestä potilas putosi aloitustasolle.

Harjavallassa käytettyä menetelmää kutsutaan vaihekuntoutushoidoksi. On olennaista, että potilas suostuu siihen vapaaehtoisesti. Hänen pitää myös ymmärtää hoitosopimuksen merkitys. Muuten potilaalle on tarjottava tavallista hoitoa.

Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) mukaan vapaaehtoisen hoidon ja tahdosta riippumattoman hoidon raja oli Harjavallassa häilyvä. Erittäin huolestuttavana Valvira piti merkintää, jonka mukaan eräs potilas otettaisiin tarkkailuun, jos hän ei allekirjoita hoitosopimusta.

Valvira toteaa myös, että monet potilaan "tason alenemiseen" vaikuttavat rikkeet eivät perustuneet lakiin. Tällaisia olivat valehtelu ja kaapin siistinä pitäminen. Perusoikeuksia rajattiin paljon enemmän, kuin laki sallii muun muassa pukeutumisen, peseytymisen ja omaisuuden hallussapidon osalta.

Edellinen oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio teki myös syksyllä 2008 tarkastuksen sairaalaan. Paunion aloitteesta Valvira ryhtyi selvittämään sairaalan toimintaa.

Oikeusasiamies Jääskeläisen toteaa päätöksessään, että vaihekuntoutushoitoa ei olisi saanut toteuttaa potilaan tahdosta riippumatta sen jälkeen, kun mielenterveyslaki muuttui vuonna 2002.

Viranomaisten tahattomat laittomuudet?

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on aiemmin esittänyt julkisesti käsityksensä, että hän ei usko, että viranomaiset suhtautuisivat säädöksiin entistä välinpitämättömämmin. Jääskeläisen mielestä havaitut virheet ovat syntyneet useimmiten tahattomasti tai johtuneet voimavarojen puutteesta, ja on harvinaista, että viranomaiset rikkoisivat tahallaan lakia.

EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen katsoo, että tulos on ilmeinen seuraus jo vuosia jatkuneesta suuntauksesta, missä viranomaisille asetetaan lainsäädännössä velvollisuuksia, mutta samaan aikaan ei huolehdita siitä, että taloudellisia resursseja olisi riittävästi asetettujen tehtävien hoitamiseksi. - Tällainen toimintatapa rapauttaa pitkällä aikavälillä hallinnon uskottavuuden ja johtaa myös muihin laista piittaamattomiin toimenpiteisiin sekä laiminlyönteihin, kun havaitaan, ettei lakia tarvitse noudattaa, sanoo Juntunen. 

Viranomaisen tulee tietää laki ja toimia sen mukaan! Lain noudattamisen sijasta viranomaiset etsivät tekosyitä virheilleen ja peittelevät niitä yhä enemmän. - Tässä Harjavallan tapauksessa lääninlääkäri salli virkamiehenä tietoisesti psykiatrisen hoidon lainvastaiset menettelyt, sanoo Juntunen.
  
Tyypillistä suomalaiselle laillisuusvalvonnalle on, että virheitä pidetään tahattomina ja ikään kuin hyväksytään viranomaisten esittämät tekosyyt selvistäkään lain säännöksistä piittaamatta, toteaa Juntunen.
 

(Sanomat24, EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry