logo
Käräjäoikeuden toimistosihteerille ja entiselle laamannille syyte virkarikoksesta Tulosta Sähköposti
jyvaskyla_oikeustaloOikeuskansleri Jaakko Jonkka on päättänyt nostettavaksi syytteen Jyväskylän käräjäoikeuden toimistosihteeriä ja entistä laamannia vastaan.

 

Toimistosihteeriä epäillään väärien diaarimerkintöjen tekemisestä. Hänen epäillään merkinneen 11 rikosasiaa käräjäoikeuden asianhallintajärjestelmään ratkaistuiksi, vaikka ne tosiasiassa olivat ratkaisematta.

 

Esitutkinnan mukaan toimistosihteerin tehtävänä oli huolehtia, että asiat jaetaan tuomioistuinharjoitteluaan suorittavien notaarien käsiteltäviksi. Toimistosihteerin menettely johti kyseisten asioiden käsittelyn viivästymiseen ja vanhimpien asioiden käsittely kesti yli viisi ja puoli vuotta.

 

Toimistosihteerin antaman selvityksen mukaan hänen tarkoituksenaan oli salata asioiden käsittelyyn liittyvät laiminlyöntinsä ja välttyä antamasta asioista selvityksiä hovioikeudelle. Oikeuskansleri Jonkan mukaan on todennäköisiä syitä epäillä toimistosihteeriä tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

 

Oikeuskansleri Jonkan mukaan on todennäköisiä syitä epäillä käräjäoikeuden entistä laamannia tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

 

Käräjäoikeusasetuksen mukaan laamannin tulee valvoa, että lainkäyttöasiat käsitellään käräjäoikeudessa huolellisesti ja nopeasti. Jonkan mukaan laamannin olisi tullut valvoa, että asiat jaetaan lainkäyttöhenkilökuntaan kuuluvien ratkaisijoiden käsiteltäviksi.

 

Laamanni ei ollut kyseisten asioiden osalta tarkistanut, että niillä on ratkaisija, vaikka niiden pitkät käsittelyajat olivat tulleet hänen tietoonsa. Laamanni oli myös toimittanut asioiden käsittelystä selvityksiä hovioikeudelle.

 

Tapaus paljastui Vaasan hovioikeuden Jyväskylän käräjäoikeudessa tekemän tarkastuksen yhteydessä.

 

(Sanomat24, EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry