logo
EU selkeyttää kansainvälisiä avioeroja Tulosta Sähköposti
avioliittoKansainväliset parit 14 EU-maassa voivat sopia, minkä maan lakia sovelletaan heidän mahdolliseen avio- tai asumuseroonsa.

 

Uusi sääntö lisää oikeusvarmuutta, koska avioparien ei tarvitse kilpailla siitä, kumpi ehtii panna avioeron vireille ensimmäisenä varmistaakseen, että siihen sovelletaan hänelle edullisinta lainsäädäntöä. Näin voidaan välttyä henkisesti ja taloudellisesti raskailta prosesseilta.

Päätös on historiallinen, koska se tehtiin käyttämällä ensimmäistä kertaa ns. tiiviimmän yhteistyön menettelyä. Tiiviimpi yhteistyö antaa vähintään yhdeksälle EU-maalle mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli kaikki EU-maat eivät pääse asiasta sopimukseen. Ennen kuin asetus voi tulla voimaan, kyseisten 14 maan on hyväksyttävä se piakkoin järjestettävässä neuvoston kokouksessa. Tämän jälkeen menettelyä sovelletaan siihen osallistuvissa 14 EU-maassa, mutta muutkin EU-maat voivat halutessaan liittyä siihen milloin vain. Suomi ei osallistu menettelyyn.

Ehdotuksella halutaan suojella erotilanteessa heikommassa asemassa olevia puolisoja. Jos puolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen, tuomareilla olisi käytössään yhteinen menettely sen päättämiseksi, minkä maan lakia sovelletaan. Avioparien näkökulmasta oikeusvarmuus, ennustettavuus ja joustavuus lisääntyisivät ja puolisot ja lapset välttyisivät monimutkaisilta, pitkällisiltä ja kivuliailta prosesseilta. Asetusehdotus ei vaikuta millään tavalla kansallisiin avioliitto- ja avioerolakeihin.

Uusi ratkaisu auttaa aviopuolisoja, jotka ovat eri maiden kansalaisia tai jotka asuvat eri maissa tai yhdessä muualla kuin kotimaassaan. EU-tason toimille on todellinen tarve: EU:ssa oli vuonna 2007 yli miljoona avioeroa, joista 140 000:ssa (13 %) oli kansainvälinen ulottuvuus.

Komissio teki toimenpide-ehdotuksen 24. maaliskuuta 2010 vastauksena yhdeksän EU-maan pyyntöön. Kyseiset maat olivat tuskastuneet siihen, ettei komission vuonna 2006 tekemä ehdotus edennyt neuvostossa. Myöhemmin viisi muuta maata (Saksa, Belgia, Latvia, Malta ja Portugali) ilmaisivat halunsa osallistua EU-tason toimiin.

Seuraavaksi yhteistyöhön osallistuvat 14 maata (Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Latvia, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia ja Unkari) neuvottelevat ja äänestävät komission asetusehdotuksesta, joka sisältää kansainvälisiin avioeroihin sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt.

Niiden on hyväksyttävä asetus yksimielisesti ja kuultava Euroopan parlamenttia ennen kuin asetus voi tulla voimaan.

(EOK-viestintä, Sanomat24)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry