logo
Oikeusministeriö rakentaa elitististä sääty-yhteiskuntaa oikeuspalveluihin? Tulosta Sähköposti

oikeusministerioOikeusministeriön hankkeessa on jatkuvasti vaiettu siitä mahdollisuudesta, että oikeuspalveluiden kuluttajien ja muiden käyttäjien sekä heitä edustavien tahojen mahdollisuuksia saada kasvavaa roolia palveluiden valvonnassa lisättäisiin.

 

 

Oikeusministeriön työryhmän ehdotukset oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuudesta saivat kannatusta lausuntokierroksella oikeusministeriön oman tiedotuksen mukaan. Oikeudenkäyntiavustajana voisi jatkossa toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Työryhmä ehdotti myös, että kaikkien oikeudenkäyntiavustajien tulisi kuulua valvonnan piiriin, jossa asianajajaliiton edustajilla on enemmistövalta kaikkien oikeudenkäyntiavustajien suhteen.

Oikeusministeriön hankkeessa on jatkuvasti vaiettu siitä mahdollisuudesta, että oikeuspalveluiden kuluttajien ja muiden käyttäjien sekä heitä edustavien tahojen mahdollisuuksia saada kasvavaa roolia palveluiden valvonnassa lisättäisiin. Tätä vaihtoehtoa ei ole edes selvitetty, sanoo Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliiton (EOK) toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen. - Sen tähden tämä nyt tehty selvitys ei kelpaa minkäänlaisen lainsäädäntöhankeen perustaksi, jos ei sitten haluta aktiivisesti viedä asioita demokratialle ja kilpailulle vieraaseen suuntaan, huomauttaa Juntunen. 

Oikeusministeriön hankkeessa on lähdetty rakentamaan valvontaa tosiasiallisesti Suomen Asianajajaliiton monopolistisen valvonnan alaisuuteen. Myös Suomen Asianajajaliittoon kuulumattomat niin sanotut lupalakimiehet ovat tuossa mallissa sellaisen valvonnan alaisuudessa, jossa valvontavaltaa käyttävien enemmistö on Suomen Asianajajaliiton edustajien käsissä, sanoo Juntunen.

Suomen Asianajajaliitossa valtaa käyttää yksinomaan osa palvelujen tarjoajista. Palvelujen kuluttajilla ja muilla käyttäjillä (esim. yrityksillä oikeuspalveluiden käyttäjinä) ei ole mitään valtaa tai edustusta siellä. - Kyseinen oikeusministeriön kaavailema järjestely tarkoittaa samaa, jos tavarakaupassa syrjäytetään tavaroiden myyjistä riippumattomat kuluttajaviranomaiset ja muut valvontaviranomaiset sekä kuluttajien ja muiden tavaran ostajien järjestöt, toteaa Juntunen.

Oikeusministeriön hanke veisi pohjoismaiseen demokraattiseen perinteeseen yhä edes jossain määrin nojaavaa järjestelmää kohti 1800-luvun ja sitä edeltävää sääty-yhteiskunnan mallia. Valitettavasti sääty-yhteiskunnan mallit ja ajattelutapa elävät osassa eurooppalaista oikeuslaitosta voimakkaasti. Siitä on ulkoisena tunnuksena aatelisen säädyn peruukkien käyttö joidenkin valtioiden oikeuslaitoksessa, sanoo Juntunen.

Oikeusministeriön hanketta koskevassa tiedotuksessa on korostettu, että enemmistö lausunnon antajista on puoltanut hanketta. Lausunnon antajat on tässä kuitenkin valittu, kuten sääty-yhteiskunnan ”parlamenteissa”. Ylemmät säädyt saavat tällaisessa järjestelyssä voimakkaasti äänioikeutta, kun taas suuren ihmisjoukon ääni ei kuulu, muistuttaa Juntunen.

Oikeusministeriön hankkeessa tuomareille, muille oikeuspalveluja tuottaville virkamiehille ja asianajajille annettiin sekä valmistelussa että myös lausuntovaiheessa ylivoimainen painoarvo. Sen sijaan kuluttajia ja käyttäjiä edustavien tahojen ääni on valmisteluvaiheessa kokonaan poistettu ja lausunnot on pyydetty niin, että ne jäävät vähemmistöön, Juntunen huomauttaa.

Ammattiliittojen ja teollisuuden edustajien taholla sekä oikeusturvajärjestöissä on vastustettu oikeusministeriön hanketta asianajajien monopolistisen vallan lisäämiseksi. Tämä tuomareita ja asianajajia vähintään satakertaisesti suurempaa ihmisjoukkoa edustava ääni on kuitenkin tähän asti ollut halvan ja aatelittoman rahvaan ääni, josta ei ministeri Braxin ja oikeusministeriön virkamiesten ole tarvinnut välittää ”aatelin” etuja ajaessaan, sanoo Jarmo Juntunen.

Oikeusministeriöön tarvitaan vuoden 2011 vaalien jälkeen uusia raikkaita tuulia sääty-yhteiskunnan asenteiden murentamiseksi, toteaa Juntunen. 

 

(Sanomat24, EOK-viestintä) 

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry