logo
Asunnon ostajat voittivat oikeudessa suuren rakennusyhtiön Tulosta Sähköposti

lohja_oikeustaloLohjalaisen iäkkään pariskunnan asunto-osakkeen kauppa purettiin ja rakentaja YIT Rakennus Oy velvoitettiin palauttamaan asunnon kauppahinta ostajille sekä suorittamaan suurehkot korvaukset asumishaitasta.

 

 

Lohjalla on käyty oikeutta yhtä Suomen suurinta asuntorakentajaa vastaan kaksi vuotta. YIT rakennus Oy vedettiin vuonna 2008 iäkkään lohjalaisen pariskunnan toimesta oikeuteen yhtiön myytyä uuden, korkealaatuiseksi väitetyn asunnon pariskunnalle heinäkuussa 2005. Asuntojen piti olla valmiita elokuussa 2006, kun asukkaat muuttaisivat koteihinsa. Korjaustyöt olivat kuitenkin vielä vuonna 2009 edelleen käynnissä.

Asukkaat havaitsivat heti muutettuaan Lohjalla osoitteessa Laurinkatu 27 sijaitsevaan uuteen taloyhtiöön, että niin asunnoissa kuin myös taloyhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluvissa tiloissa oli paljon rakennusvirheitä. Syyskuusta joulukuuhun vuonna 2006 tehtiin niin runsaasti korjaustöitä, että asukkaat kuvailivat asuvansa avoimella rakennustyömaalla.

Vakavimpina rakennusvirheinä voidaan pitää taloyhtiössä olevien sähköasennusten virheitä, jotka vaaransivat jopa asukkaiden henkeä. Yhtä tukalaa asukkaille on ollut myös viemärijärjestelmän asianmukaisen toiminnan puutteet. Pitkään oli epäselvää sekin, oliko asuntojen märkätiloihin tehty kunnollisia vesieristeitä. Veden eristyksen puutteet tulisivat mahdollisesti aiheuttamaan kosteus- ja homevaurioita myöhemmin. Myös lukemattomista pienemmistä virheistä reklamoitiin.

YIT Rakennus Oy:n puolelta on vedottu koko prosessin ajan siihen, että rakennusvalvontaviranomaiset ovat tehneet tarpeelliset käyttöönottotarkastukset ja niissä ei ole todettu mitään puutteita tai virheitä. Viranomaisten toimintaa tutkittaessa on kuitenkin selvitetty, että käyttöönottotarkastukset tehdään vain pistokoeluonteisesti ja luottaen rakentajan kirjallisesti ilmoittamiin tietoihin. Viranomaisilla ei ole todellisia mahdollisuuksia valvoa rakentamista, jos sille ilmoitetaan virheellisiä tietoja.

Vuonna 2007 tontilla olevien kahden rakennuksen vesikatto oli kokonaan uusittava. Taloyhtiön tekemissä selvityksissä oli käynyt ilmi, että kattomateriaalin pinnoite oli täysin tarkoitukseensa sopimatonta peltilaatua. Paikalle saapui valtavat nosturit, joiden avulla korjaustyö suoritettiin. Jälleen kerran taloyhtiö muuttui rakennustyömaaksi, kun piha-alueet täyttyivät kuorma-autoista ja rakennus- ja purkumateriaaleista.

Kuvaavaa YIT Rakennus Oy:n korjaustöille oli vesikaton korjaustyön aikaisen sääsuojauksen laiminlyönti. Rankkasade kasteli kerrostalon ullakkotilat, jolloin Lohjan pelastuslaitos jouduttiin kutsumaan paikalle suorittamaan hätätyönä lisävahinkojen estämistä. Vettä pääsi kuitenkin tunkeutumaan ullakolle niin paljon, että tilojen kuivaukseen meni aikaa viikkokausia. Kuivauksen jälkeen asennettiin sääsuojaksi valtava teltta talon ympärille.

Vuonna 2008 tutkittiin useiden asuntojen kylpyhuoneissa hajuhaittaa. Ongelmien syyksi selvisi, että kylpyhuoneiden lattian alle asennetut viemäputket olivat painuneet asennettaessa siten, että vesi ei päässyt virtaamana niissä esteettä. Käräjäoikeudessa kantajina olleen pariskunnan kylpyhuoneessa oli lisäksi sellainen virhe, että wc:tä vedettäessä jätevesi kulkeutui suihkun kohdalla olevaan lattiakaivoon. Tästä virheestä aiheutui asukkaille sekä haju- että terveyshaittaa.

Tämän vuoden kesäkuussa asukkaiden piina sai vihdoin ratkaisun. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudeksi vuoden alusta nimensä muuttanut, asiaa kaksi vuotta käsitellyt paikallinen käräjäoikeus antoi tuomionsa. Iäkkään pariskunnan asunto-osakkeen kauppa purettiin ja YIT Rakennus Oy velvoitettiin palauttamaan asunnon kauppahinta ostajille. Rakennusliike velvoitettiin suorittamaan myös yli kymmenen tuhannen euron korvaus asumishaitasta kummallekin ostajalle erikseen.

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitossa, jonka seurannan ja valvonnan alaisena tapaus oli, arvioidaan, että asian lopputuloksella voi olla merkittävää vaikutusta ostajan oikeusturvaan asuntokaupassa tulevaisuudessa. Tapauksessa otettiin selvä kanta tavallisen kansalaisen oikeuksien puolesta suurta rakennusliikettä vastaan, toteaa EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

Vaikka asuntokaupan purkaminen on yleensä äärimmäinen ratkaisu sopimuksen sitovuuden kannalta asiaa katsoen, siihenkin on turvauduttava, mikäli toinen osapuoli eli tässä tapauksessa grynderi laiminlyö keskeiset velvollisuutensa myyjänä, lausuu varatuomari Petri Kankaansivu, joka hoiti asiaa EOK:n asiantuntijakumppanina.

 

(EOK-viestintä, Sanomat24)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry