logo
Velkajärjestelyn maksuohjelma lyhenee kolmeen vuoteen Tulosta Sähköposti
velkaNormaalin maksuohjelman kesto yksityishenkilön velkajärjestelyssä lyhenee pääsäännön mukaan viidestä vuodesta kolmeen vuoteen.
 
 
Presidentti Tarja Halonen vahvistaa lakiuudistuksen tulemaan voimaan 1. elokuuta 2010.

Voimassa olevan lain mukaan maksuohjelma kestää normaalisti viisi vuotta, mutta ohjelman kestoa on voitu erityisperusteilla lyhentää. Jatkossa normaali maksuohjelman kesto on kolme vuotta eikä sitä voi lyhentää.

Niin sanottu nollaohjelma, joka vahvistetaan ilman maksukykyä olevalle velalliselle, kestää jatkossakin viisi vuotta. Nollaohjelmaa voidaan lyhentää vain silloin, kun velalliselta puuttuu kokonaan ja pysyvästi maksukyky esimerkiksi sairauden tai iän vuoksi.

Nykyisen lain mukaan velkajärjestelyn voi saada myös velallinen, jota koskee jokin velkajärjestelyn esteistä, kuten kevytmielinen velkaantuminen. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa velkaantumisesta kulunut aika. Uudistuksen tultua voimaan esteestä huolimatta vahvistetun maksuohjelman tapauksessa velkajärjestelyn kesto säilyy nykyisen mittaisena eli viitenä vuotena. Poikkeuksena tässäkin on velallisen pysyvä maksukyvyn puuttuminen.

Yksityisen velkojan aseman parantamiseksi laissa korostetaan mahdollisuutta jatkaa maksuohjelman kestoa kahdella vuodella yksityisvelkojan vaatimuksesta, vaikka maksuohjelma on muiden velkojien osalta päättynyt. Tarkoituksena on turvata
velkojana olevia yksityishenkilöitä, joiden saatava perustuu esimerkiksi takaajana toimimiseen, vahingonkorvaukseen tai rikokseen.

Uudistus ei koske vanhoja maksuohjelmia, jotka on vahvistettu ennen lain voimaantuloa.
Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa ylivelkaantuneiden henkilöiden palaamista yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi.

 

(EOK-viestintä, Sanomat24)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry