logo
Elitistinen ihmisoikeuskeskus tukee kulissioikeusvaltiota Tulosta Sähköposti

eoa_rakennusEOK:n mielestä Oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdottamalla ihmisoikeuskeskuksella ei olla luomassa mitään kosketusta tavallisten ihmisten viranomaiskoneistoissa kohtaamiin perus- ja ihmisoikeusloukkauksiin.

 

 

Oikeusministeriön asettama työryhmä on ehdottanut, että Suomeen perustettaisiin perus- ja ihmisoikeusasioita käsittelevä keskus. Keskuksen tehtävänä olisi muun muassa edistää perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa tiedotusta ja tutkimusta sekä laatia selvityksiä oikeuksien toteutumisesta ja tehdä aloitteita oikeuksien edistämiseksi. 

Työryhmä on esittänyt ihmisoikeuskeskusta perustettavaksi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen, jossa se aloittaisi toimintansa vuoden 2012 alusta. 

EOK:n mielestä tuolla keskuksella ei olla luomassa mitään kosketusta tavallisten ihmisten viranomaiskoneistoissa kohtaamiin perus- ja ihmisoikeusloukkauksiin. - Perus- ja ihmisoikeuksia edistäisi se, jos nuo varat käytetään sen puolesta, että ihmiset järjestäytyvät puolustamaan omia oikeuksiaan viranomaiskoneistoissa kohtaamiaan perus- ja ihmisoikeusloukkauksia vastaan, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen

Kyse on kaikesta päätellen uudesta elitistisestä järjestelyistä, joka on vaarassa päätyä perus- ja ihmisoikeuksia edistävästä toiminnasta perus- ja ihmisoikeusloukkauksia peitteleväksi toiminnaksi, toteaa Juntunen. - Oikeusasiamiehen kanslian liitännäisenä keskukselta tuskin voi odottaa nykyisestä tasosta poikkeavia havaintoja, huomauttaa Juntunen. 

Oikeusministeriön asettama työryhmä on myös esittänyt ylimmille laillisuusvalvojille eli eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille tehtyjen kanteluiden tutkintaa koskevan sääntelyn joustavoittamista. Työryhmän mielestä voimassa oleva tutkintakynnystä ilmaiseva aihetta epäillä -kriteeri korvattaisiin muotoilulla, joka mahdollistaisi yksittäistapauksessa tehtävän harkinnan. Lisäksi työryhmä esittää kanteluiden vanhentumisaikaa lyhennettäväksi nykyisestä viidestä vuodesta kahteen vuoteen.

EOK:n mielestä laillisuusvalvojien resurssien tehostamista ei pidä toteuttaa kantelua koskevan asian vanhentamisella tai asettamalla sille harkinnanvarainen tutkintakynnys, sanoo Juntunen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on asettanut asian käsittelyn ehdoksi viisi vuotta siitä kun asia on kansallisessa korkeimmassa oikeusviranomaisessa käsitelty. - Näyttää siltä, että Oikeusministeriön asettaman työryhmän tarkoituksena on myös tältä osin peitellä perus-ja ihmisoikeusloukkauksia ja niiden tekijöitä Suomessa, toteaa Juntunen.

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry