logo
HUS sai kolme huomautusta lainvastaisesta menettelystä Tulosta Sähköposti
silm_sairaanhoitoOikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut HUS:lle kolme huomautusta siitä, että potilaat ovat joutuneet jonottamaan kaihileikkaukseen HYKS:n silmätautien klinikalle pidempään kuin hoitotakuu sallii.

 

 

Hoitotakuun mukaan erikoissairaanhoitoon pitää päästä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

HUS:n mukaan HYKS-sairaanhoitoalueella oli vuonna 2009 aika ajoin kaihileikkauksiin sellaisia jonoja, että erikoissairaanhoitolain mukaiset hoidon aloittamiset viivästyivät. Jonotilanne pahentui vuoden lopulla ja jonotusaika oli maaliskuussa 2010 noin kahdeksan kuukautta.

Oikeusasiamiehelle kanteli vuodenvaihteen molemmin puolin kolme henkilöä, jotka kaikki olivat jonottaneet kaihileikkaukseen yli hoitotakuun salliman enimmäisajan. Yksi potilas oli odottanut leikkaukseen pääsyä runsaat 10 kuukautta. Potilaat oli jätetty odottamaan hoitoa epämääräiseksi ajaksi, ja ilmoitettuja leikkausaikoja oli siirretty toistamiseen ilmoittamatta syytä siihen. Potilaat joutuivat itse soittamaan niin kutsutulle jonohoitajalle saadakseen tietoa leikkauksensa ajankohdasta. Soittoaika oli vain kaksi tuntia päivässä, ja puhelin yleensä varattu.

Oikeusasiamies huomauttaa, että HUS on toiminut lainvastaisesti hoidon järjestämisessä ja laiminlyönyt lakisääteisiä velvollisuuksiaan. Hän korostaa, että kuuden kuukauden määräaika on enimmäisaika, jonka kuluessa lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä. Jos HUS ei pystynyt itse antamaan hoitoa tässä ajassa, sen olisi tullut hankkia hoito joltain muulta palvelun tuottajalta.

Potilasta ei saa myöskään laittaa odottamaan hoitoa epämääräiseksi ajaksi, vaan hänelle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta. Jos ilmoitettu ajankohta muuttuu, potilaalle on välittömästi ilmoitettava uusi ajankohta ja muutoksen syy.

Kanteluita tutkittaessa kävi ilmi lisäksi, että kantelijoiden potilasasiakirjoihin ei ollut tehty merkintöjä niin kuin säännökset edellyttävät. Niistä ei käynyt ilmi kantelijoiden arvioitua hoitoonpääsyaikaa, hoidon viivästymisen syytä eikä niissä ollut mainintaa siitä, että nämä tiedot olisi ilmoitettu potilaalle. Asiakirjoissa ei myöskään ollut mainintaa siitä, kuka oli arvioinut potilaan hoidon tarpeen.

Oikeusasiamies ei pitänyt myöskään hyvän hallinnon mukaisena sitä, että jonohoitajalle ei päässyt puhelimitse.

(EOK-viestintä, Sanomat24)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry